Syge børn

Det er ikke lovpligtigt at give medarbejdere ret til frihed med løn på børns sygedage. Der findes dog regler herom i mange overenskomster, og virksomheder kan også have en personalepolitik om emnet.

Regler om syge børn på Industriens overenskomster

Følgende gælder for medarbejdere, der er omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst:

Barns første sygedag

Industriens Overenskomst:

Hvis medarbejdere har barn syg, kan de holde fri på barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende timer den pågældende dag..

Barnet skal være under 14 år.

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til fuld løn på barnets første sygedag og for de resterende timer på den arbejdsdag, hvor barnet bliver sygt i løbet af dagen. Fraværet aflønnes efter reglerne om sygeløn.

Medarbejdere med under 9 måneders anciennitet har ret til en betaling svarende til medarbejderens sygedagpengebetaling.

Industriens Funktionæroverenskomst:

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til at holde fri med løn på barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med løn de resterende timer den pågældende dag.

Barnet skal være under 14 år.

Medarbejdere med under 9 måneders anciennitet har ikke ret til betaling eller frihed efter overenskomsten. Der kan dog være ret til frihed uden løn efter Lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager.

Barns anden sygedag

Hvis barnet fortsat er sygt efter den første hele sygedag, har medarbejderen endvidere ret til at holde fri på barnets anden sygedag. Medarbejderen har ikke ret til løn på barnets anden sygedag, men kan få betaling fra vedkommendes Fritvalgs Lønkonto.

Børns hospitalsindlæggelse

Hvis medarbejdere skal indlægges på hospital sammen med deres barn, kan de holde betalt fri i op til 5 dage.

Medarbejderen har ret til maksimalt 5 fridage inden for en 12 måneders periode. Det er en betingelse, at indlæggelsen medfører overnatning. Indlæggelse i hjemmet giver ligeledes ret til frihed. Barnet skal være under 14 år. Der er intet anciennitetskrav.

Medarbejderen har ret til fuld løn i perioden. På Industriens Overenskomst aflønnes fraværet efter reglerne om sygeløn.

Virksomheden kan få refusion fra Industriens Barselsfond, hvis virksomheden ikke er berettiget til refusion fra kommunen.

Børns lægebesøg

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Friheden er uden løn, men medarbejderen kan få betaling fra deres Fritvalgs Lønkonto.

Børneomsorgsdage

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode, uanset hvor mange børn, medarbejderen har. Medarbejderen får ikke løn på børneomsorgsdagene, men medarbejderen kan hæve et beløb fra deres Fritvalgs Lønkonto.
Børneomsorgsdagene kan også bruges, selvom barnet ikke er sygt.

Regler om syge børn i personalepolitikker

Mange virksomheder har en personalepolitik om, at alle medarbejdere uanset overenskomst har ret til frihed med betaling på barnets første sygedag. Det er dog ikke noget, I er forpligtede til.

I den situation kan I selv bestemme, hvilke betingelser der skal være i forhold til anciennitet, betaling mv.

Det samme gælder i forhold til regler om barns anden sygedag, barns hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage.

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent
For medlemmer

I dybden med syge børn

Få svar på, om alle medarbejdere har ret til frihed ved barns sygdom, hvem der har ret til frihed, om medarbejdere på aften og nathold har ret til frihed ved barns sygdom, hvilke dage, der er barns sygedag, om der er en øvre grænse for, hvor mange ”barns sygedag” en medarbejder kan have, hvilken betaling medarbejderen har ret til på barns sygedag – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter