Ansættelsesvilkår for internationale medarbejdere

Ansættelsesvilkårene for en international medarbejder afhænger af, hvilken tilknytning medarbejderen har til virksomheden i Danmark.

Hvis den udenlandske medarbejder er ansat direkte i virksomheden i Danmark, skal medarbejderen have de samme ansættelsesvilkår som en tilsvarende medarbejder med dansk statsborgerskab.

Er medarbejderen udstationeret i Danmark fra en virksomhed i udlandet, kan virksomheden og medarbejderen som udgangspunkt selv vælge, hvilket lands regler der gælder for ansættelsesforholdet under udstationeringen. Normalt aftaler virksomheden og medarbejderen, at medarbejderens hjemlands love gælder for ansættelsesforholdet, og at eventuelle uenigheder skal behandles i medarbejderen og virksomhedens hjemland.

Ansættelsesforholdet er dog som minimum dækket af udstationeringslovens regler, der blandt andet kræver dansk lovgivning om arbejdsmiljø og højeste arbejdstid overholdt.

Indgår medarbejderen som led i en entreprise, er det vigtigt, at virksomheden, hvis den danske virksomhed har overenskomst, skelner mellem vikararbejde og entreprise, da det kan have betydning for, om den udenlandske virksomhed skal overholde overenskomstens regler.

For medlemmer

I dybden med ansættelsesvilkår for internationale medarbejdere

Få svar på, hvilke ansættelsesvilkår gælder for udenlandske medarbejdere, om virksomheden kan indgå aftaler med internationale medarbejdere om at betale for deres kost og logi, hvad et bilag 8-møde er, om udenlandske underleverandører skal registrere sig i Danmark (RUT) – og meget mere.

Artikel opdateret den 01.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter