Arbejdstilladelser

Reglerne for, om en medarbejder fra udlandet har brug for en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, afhænger af medarbejderens statsborgerskab, og hvad medarbejderen skal arbejde med i Danmark.

Medarbejdere med statsborgerskab fra et EU/EØS-land eller Schweiz behøver som udgangspunkt ikke en opholds- og arbejdstilladelse, men kan påbegynde arbejde straks efter indrejsen.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS (tredjelande) skal som udgangspunkt have en opholdstilladelse, en arbejdstilladelse og et visum for at kunne indrejse i Danmark. De kan få arbejdstilladelse efter forskellige ordninger. Ordningerne indeholder forskellige krav til medarbejderens uddannelse, type af arbejde i Danmark og den løn, medarbejderen vil få for arbejdet i Danmark.

Det er virksomhedens ansvar, at medarbejderen har gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Hvis en international medarbejder arbejder i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer virksomheden at blive straffet med bøde, og medarbejderen risikerer at blive udvist af landet.

For medlemmer

I dybden med arbejdstilladelser

Få svar på, hvem der har ansvaret for, at den udenlandske medarbejder arbejder lovligt i Danmark, hvilke myndigheder der behandler opholds- og arbejdstilladelse, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderen fra udlandet har en gyldig arbejdstilladelse i al den tid, medarbejderen er ansat i virksomheden, om der er forskel på et visum og en opholds- og arbejdstilladelse – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter