Vi rådgiver dig

Preboarding af internationale medarbejdere

Preboarding er alle de aktiviteter, der ligger i perioden fra en ny medarbejder har underskrevet ansættelseskontrakten og frem til den første arbejdsdag. Få rådgivning om forløbet  og hent DI's tjekliste til preboarding nedest på siden.

Preboarding er alle de aktiviteter, der ligger i perioden fra en ny medarbejder har underskrevet ansættelseskontrakten og frem til den første arbejdsdag.

De aktiviteter, der ligger i preboardingperioden, har samme formål som den efterfølgende onboarding – nemlig at sikre, at medarbejderen får en god opstart, en god introduktion til arbejdspladsen og arbejdsopgaverne og kommer hurtigt i gang med arbejdet.

Preboardingperioden kan ind i mellem være meget kort, men med internationale medarbejdere går der ofte nogle måneder, før vedkommende har første arbejdsdag. Ansættelse, evt. opholds- og arbejdstilladelse og flere ekstra praktiske foranstaltninger skal være på plads. Læs mere om de  særlige vilkår for internationale medarbejdere.

Der er meget, virksomheden med fordel kan have styr på, inden medarbejderen starter, så alle parter kommer godt fra start. Det gælder alt fra det lavpraktiske som kontorudstyr til at sikre, at medarbejderen får et tilrettelagt introprogram inden første arbejdsdag. 

Information om og hjælp til registrering i Danmark

Den internationale nye medarbejder skal ikke blot starte et nyt job, men også flytte til et helt nyt land, og måske flytte en hel familie med.

Det afføder mange spørgsmål, men heldigvis er der mange steder, hvor medarbejderen kan få relevant information om det at flytte til og bo og arbejde i Danmark.

Du kan med fordel dele disse sider med medarbejderen, allerede inden vedkommende flytter til Danmark:

  • Nyidanmark.dk (eng.) – information om ophold i Danmark for både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, også arbejdstilladelser. Drives af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
  • Lifeindenmark.dk – den engelske udgave af borger.dk og den samlede offentlige side for tilflyttere til Danmark. Denne side er et godt sted at starte for internationale medarbejdere, for at få et overblik over registreringsprocessen i Danmark. Siden drives af Digitaliseringsstyrelsen.
  • Skat.dk (eng.) – alt om skatteforhold i Danmark, herunder vejledning om skatter mm. Drives af en række styrelser i Skatteforvaltningen.
  • Expat in Denmark – består af et nyhedsbrev og en Instagram konto. Herigennem får følgerne information om dansk kultur og samfund og kan finde andre internationale online. Expat in Denmark drives af DI.

Du kan finde tjeklister over processen for ansættelse ved at scrolle ned under oversigtsboksen på denne side.

Det praktiske

Den internationale medarbejder og evt. medfølgende familiemedlemmer skal ved ankomst registrere sig i Danmark. Det sker enten hos den lokale kommune eller hos et internationalt borgerservice center International Citizen Services (ICS)

Mange kommuner, som ikke har deres egen ICS, har indgået et samarbejde med det nærmeste International Citizen Service Center, så de internationale medarbejdere har én samlet indgang til de forskellige myndigheder i Danmark.

Det er en god idé for medarbejderen at orientere sig i god tid på forhånd via hjemmesiden om tidsbestilling samt hvilke papirer, der skal medbringes til eksempelvis CPR-registrering og skattekort.

Hjælp til det praktiske

I nogle kommuner findes bosætningskonsulenter, som kan hjælpe den kommende internationale medarbejder og evt. medfølgende familie med praktiske ting som registrering hos myndigheder, evt. institution til børn, job til medfølgende partner mm.

Nederst på denne side kan du se et kort over kommuner, som har forskellige tilbud til virksomheder med internationale medarbejdere. Du kan også kontakte din lokale kommune direkte for at høre om og hvordan de kan hjælpe.

Nogle virksomheder gør brug af professionelle relokeringsvirksomheder for at sikre, at den internationale medarbejder samt vedkommendes eventuelt medfølgende familie kommer bedst og hurtigst muligt på plads i Danmark.

Skabeloner

Tjekliste til preboarding

Hent

Se hvordan din kommune kan hjælpe din virksomhed

DI har et landsdækkende Best Practices netværk for kommunale bosætningskonsulenter og andre ikke-kommercielle aktører. I netværket deler og diskuterer medlemmerne erfaring, viden, inspiration og ’best practices’, der hjælper lokale virksomheder med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere.

Se hvilke kommuner, der er med i netværket herunder og kontakt dem og hør, hvad de tilbyder din virksomhed og jeres internationale medarbejdere.

Læs mere om Best Practices netværket.

Katja Birthe Lambertsen

Katja Birthe Lambertsen

Konsulent

Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

Line Stentoft Andersen

Line Stentoft Andersen

Chef for DI Lærlingeindsatsen & DI Global Talent & Mobility

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

Relateret indhold