Vi rådgiver dig

Branding af Danmark som karrieredestination

Vil din virksomhed gerne ansætte internationale medarbejdere, er det en god idé både i jobopslaget og i kontakten med potentielle kandidater at være opmærksom på også at brande Danmark som karrieredestination.

Først og fremmest er det din egen virksomhed og selve jobbet, som er det vigtigste tiltrækningspunkt. Når en kandidat viser interesse, vil de næste spørgsmål typisk handle om, hvordan det er at bo og leve i Danmark.   

Danmark er ikke nødvendigvis særlig kendt ude i verden udover vores nærmeste nabolandes grænser, og da slet ikke som karrieredestination.

Derfor er det en rigtig god idé at give ansøgerne noget grundlæggende viden om fordelene ved at bosætte sig i Danmark.

Høj velfærd - hvad får man for skatten i Danmark?

Med en af de højeste indkomstskatter i verden, kombineret med høje leveomkostninger og afgifter, er det vigtigt at forklare potentielle internationale medarbejdere, hvad de får til gengæld for den relativ høje skat i Danmark. Det er blandt andet i form af velfærd, tryghed og gode vilkår for familien.

Herunder kan du finde mere information på engelsk om skat i Danmark. Information, som er let at dele med både ansøgere og nye internationale medarbejdere.

 

Tip

Hvis medarbejderen har mange spørgsmål til det danske skattesystem, kan virksomheden tilbyde et møde med en revisor/skattekonsulent under rekrutteringsforløbet.

Kortere vej til toppen - fladt hierarki og karriereveje

I modsætning til mange andre lande, er dansk arbejdspladskultur kendetegnet ved at være en relativt flad struktur i langt de fleste virksomheder.

Erfaringer viser, at mange internationale medarbejdere sætter pris på den danske arbejdskultur, hvor de oplever mere medbestemmelse, åben to-vejs kommunikation og relativt meget ansvar til den enkelte.

Meget ansvar og spændende opgaver kan ikke altid aflæses direkte i arbejdstitlen eller organisatorisk placering i et hierarki. I nogle lande betyder titlen meget, og det kan derfor godt betale sig at italesætte den danske arbejdspladskultur og fordelene ved denne over for en international kandidat.

Så er de også forberedt på, at de ikke nødvendigvis vil kunne aflæse deres karrierefremskridt i en strøm af forfremmelser og nye titler, men i højere grad i en udvidelse af opgaver og ansvarsområder.

Tid til familien - Work-life balance

For især de internationale medarbejdere, der har deres familie med til Danmark, kan det være en god idé i rekrutteringen at fokusere på den danske work-life-balance.

I mange lande er det ikke kutyme med 5-6 ugers årlig ferie, fleksible arbejdstider og en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge, ligesom pasningsmuligheder til børn (vuggestuer og børnehaver) heller ikke findes alle steder.

Det kan blandt andet give medarbejderen tid til familien og gode karrieremuligheder for en evt. medfølgende partner.

Dansk arbejdspladskultur og arbejdsmarkedsmodel

Den danske arbejdspladskultur og arbejdsmarkedsmodel er unik på mange måder.

Mange internationale medarbejdere er ikke vant til, at mange regler på arbejdsmarkedet er defineret af en overenskomst, der er forhandlet af en fagforening, ligesom de lige skal vænne sig til den uformelle omgangstone med chefen.

Derfor er det vigtigt at informere internationale medarbejdere om de skrevne såvel som uskrevne regler på en dansk arbejdsplads.

Du kan læse mere om den danske arbejdsmarkedsmodel hos DI.

Herunder kan du finde mere information på engelsk om arbejdskulturen i Danmark. Information, som er let at dele med både ansøgere og nye internationale medarbejdere.

Branding af dit lokalområde

Der kan være mange faktorer, som afgør, om en international medarbejder vil slå sig ned i Danmark. Udover jobbet, er rammerne for at få hverdagen og fritiden til at fungere også vigtig.

Det kan være spørgsmål om, hvorvidt der er adgang til god infrastruktur, uddannelse til børnene, gode boliger, smuk natur, et aktivt idræts- og foreningsliv eller andet, som kan spille ind.

DI samarbejder med en lang række aktører, som har information tilgængelig på engelsk om lokale områder i Danmark.

Læs mere herunder for eksempler på branding af områder på engelsk og kontakt gerne din egen regionale eller kommunale aktør, hvis du har brug for mere information.

 

Tip

I flere kommuner findes bosætningskonsulenter, som kan besvare spørgsmål om livet i lokalområdet.

Kontakt din lokale kommune og hør, om de kan hjælpe under rekrutteringen. Nederst på denne side kan du se et kort over kommuner, som har forskellige tilbud til virksomheder med internationale medarbejdere. 

Katja Birthe Lambertsen

Katja Birthe Lambertsen

Konsulent

Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

Line Stentoft Andersen

Line Stentoft Andersen

Chef for DI Lærlingeindsatsen og DI Global Talent & Mobility

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

Relateret indhold