FN's Global Compact

DI arbejder for at fremme Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Som medlem kan du få rådgivning, værktøjer og deltage i seminarer.

Global Compact Netværk Danmark er et uafhængigt lokalt netværk, som arbejder tæt sammen med Global Compact i New York. Sekretariatet for Global Compact Network Denmark har kontor i Industriens Hus.

DI arbejder tæt sammen med Global Compact i Danmark for i fællesskab at fremme danske virksomheders arbejde med ansvarlighed og værdiskabelse gennem arbejdet med både Global Compacts 10 principper og FN’s verdensmål.

De 10 principper er et fælles universelt accepteret værdigrundlag, som virksomheder skal forholde sig til og efterleve for at demonstrere en ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

DI arbejder aktivt med at fremme Global Compacts 10 principper i praksis for både store og små virksomheder. Det sker gennem udvikling af konkrete værktøjer, afholdelse af seminarer og konferencer og rådgivning som oftest i et tæt partnerskab med Global Compact Netværk Danmark.

Thomas Skov Hansen

Thomas Skov Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3862
  • Mobil +45 2983 8879
  • E-mail thsh@di.dk

Relateret indhold