24.06.22 Vi rådgiver dig Månedens iværksætter

Iværksætter med ADHD: ”For mig virker det som en superkraft.”

Frederik Riber Larsen har startet konsulenthuset Arriber, der hjælper virksomheder med at skalere internationalt – og gerne til flere lande på én gang. At kunne have mange bolde i luften er en af de positive ting, Frederik ser i sin ADHD-diagnose. Det forklarer måske også, hvorfor han ikke kunne vente med at starte virksomhed til studiet var færdiggjort. Her deler han, hvordan han arbejder med de styrker og begrænsninger, diagnosen skaber.

Holdet bag Arriber med Frederik Riber Larsen i midten.

Hvad fik dig til at starte Arriber?

Da jeg var på udvekslingsophold i Guadalajara i Mexico, udvidede jeg en dansk Gazelle-virksomhed til Spanien, mens jeg tog mit 5. semester. Efterfølgende arbejdede jeg på det danske Handelskontor ved den Danske Ambassade i Barcelona. Her oplevede jeg den store efterspørgsel fra danske virksomheder, som gerne ville ind på det spanske marked. Jeg kunne mærke, det er meget kompetente personer, som arbejder på ambassaderne og handelskontorerne, men ambassaderne kan betyde tungt bureaukrati. Dertil følger måske et offentligt mindset, og det kan resultere i miskommunikation fra starten. Iværksættere tænker ret ens i mange henseende. Derfor fik jeg idéen til at starte et konsulenthus lavet af iværksættere, til iværksættere.

 

Hvad laver Arriber?

Arriber's konsulenter arbejder med iværksætter-mindset og fokuserer på at reducere sproglige og kulturelle barrierer for danske virksomheder. Arriber gør det muligt for en dansk virksomhed at udvide til flere markeder på én gang. Pt. er fokus på Tyskland og Spanien, men løbende udvides der med flere markeder.

Hvordan er det at starte virksomhed samtidig med, at man studerer?

Heldigvis er jeg indskrevet på min direkte overbygning på CBS, Business, Language & Culture (spansk) – Business Development Studies. Jeg har en masse fag, som vi allerede bruger i vores daglige arbejde. Det er fedt, at jeg kan bruge vores projekter som cases, når jeg skal skrive eksamen. Jeg har sågar fået uopfordrede jobansøgninger fra medstuderende. Dertil har vi kontor på Copenhagen School of Entrepreneurship, CSE, som gør det muligt, at jeg kan komme i praktik i Arriber i efteråret og skrive en praktikrapport for dermed at få 15 ECTS-point. Jeg skal skrive speciale om, hvordan danske virksomheder kan udvide til nye flere markeder på én gang, ved at reducere sproglige og kulturelle barrierer fra starten af. Planen er lagt, og det skal nok gå. Det går altid.

Ofte får jeg sjove og skæve marketing-idéer, som løber af med mig. Men her siger jeg til mig selv, at jeg putter idéen i ”Fryseren”, det er ikke sikkert, at den her idé er god lige nu, men måske er den god om noget tid. Frederik Riber Larsen, Founder og CVO, Arriber

I 2021 fik du diagnosticeret ADHD og valgte samme år at starte din egen virksomhed – ændrede diagnosen dine overvejelser om at blive iværksætter?

Efter at have nærstuderet ADHD-diagnosens fordele og ulemper, så må jeg sige, at diagnosen forstærkede min lyst til at blive iværksætter. Som iværksætter har man brug for meget energi og kreativitet. Det er nogle af de ting, som ADHD medfører. For mig virker det faktisk som en superkraft.

Jeg fandt hurtigt ud af vigtigheden af at have en vision og lægge en plan for at forfølge den vision. At arbejde struktureret har aldrig været min stærke side, men det har jeg lært ved at have en stram kalenderstyring, prioritere min søvn, spise sundt, prioritere To Do’s med fokus på de opgaver, som giver penge i kassen.

Ofte får jeg sjove og skæve marketing-idéer, som løber af med mig. Men her siger jeg til mig selv, at jeg putter idéen i ”Fryseren”, det er ikke sikkert, at den her idé er god lige nu, men måske er den god om noget tid. Efter noget tid, kunne jeg ”tage idéen ud af fryseren” og eksekvere på den i samarbejde med de rette mennesker. Den metode gør, at jeg kan kanalisere alt min energi på ét projekt og ikke 10 projekter.

Jeg blev også meget bevidst om, at teamet skal kunne fungere sammen. Mine forcer er idéskabelse, lave strategiske partnerskaber, sælge, sætte det rette team og lukke deals. Mens vores Business Analyst, Alexander Friis Sharif, har bl.a. til opgave at hjælpe mig med at fokusere, hvis kreativiteten løber af mig med.

Jeg hader at putte ting i kasser, og tænker altid ud af boksen. Men når jeg er virksomhedsejer, så bliver jeg nødt til at skære de her ting ud i pap. Frederik Riber Larsen, Founder og CVO, Arriber

Hvad oplever du, at det giver dig af fordele som iværksætter at have ADHD? Og hvordan oplever du begrænsningerne?

En person med ADHD har 10 antenner, og her har jeg lært, at jeg kan have én samtale med en person, tænke på næste skridt, læse personen, huske hvad personen har sagt, analysere på hvad personen har af behov, som vi evt. kan hjælpe med og til sidst pitche et tilbud. Dertil har jeg lært at tænke i billeder og på den måde visualisere komplekse termer eller koncepter.

Begrænsninger er der også en masse af. Nogle gange kan jeg være på vej videre med et projekt, selvom jeg ikke har hele holdet med mig. Jeg tror, det er fordi, at jeg er så løsningsorienteret og har et kæmpe drive. Nogle gange kan min energi være lidt for meget, og jeg kan analysere tingene for hurtigt. Her har jeg lært, at det godt kan være klogt at sove på idéen og vende den med teamet, før vi pitcher løsningen.

En anden begrænsning er, at jeg elsker iværksætteri lidt for meget, så jeg kan f.eks. ikke se Løvens Hule, da jeg får for mange gode idéer og ikke kan sove om natten. Derfor er det ikke mit ansvar at screene Løvens Hule for mulige kunder. Dog er vi i dialog med et par Løvens Hule-virksomheder, da de jo er oplagte kunder for os.

 

Det bedste råd til andre foundere

Der er ikke nogen, der laver arbejdet for dig. Derfor er det mega vigtigt at eksekvere på de opgaver, som ligger på dit bord. Altid show op med dit bedste humør og fokuser på, hvordan du kan hjælpe den person, som du snakker med.

Har du indrettet din måde at arbejde på en speciel måde for at optimere de fordele og minimere de ulemper, der er ved din diagnose?

Helt bestemt. Når jeg står op om morgenen kan jeg gå direkte i gang med at arbejde eller videretænke på en idé, som jeg har fået i løbet af natten. Derfor er det helt essentielt for mig at løbe en tur om morgenen for at ryste lidt af energien af, spise havregryn og så cykle på arbejde. På den måde kan jeg komme ned på et nogenlunde normalt niveau.

Jeg har lavet mit eget system for at kunne prioritere min tid bedst muligt.

  1. Tilbud – jeg fokuserer altid på de tilbud, der skal laves og får dem sendt afsted asap, så vi kan få flere projekter til vores konsulenter.
  2. To Do - med vigtigste opgaver først.
  3. Doing – ting der er i gang, hvor bolden ikke er på min halvdel.
  4. Done – så jeg kan følge med i, hvad jeg rent faktisk har arbejdet på og kigge tilbage på, hvor langt vi er nået.

Den rækkefølge af arbejdsopgaver fungerer super godt for mig. Jeg hader at putte ting i kasser, og tænker altid ud af boksen. Men når jeg er virksomhedsejer, så bliver jeg nødt til at skære de her ting ud i pap for mig selv. Det kan lyde helt banalt, men hvis jeg ikke gør det, så kan jeg komme til at arbejde på opgaver, som ikke er relevante her og nu.

Relateret indhold