Vi rådgiver dig

Vigtigt! Har du et iværksætterselskab – så husk at få det omregistreret

Tilbage i april 2019 besluttede Folketinget at udfase virksomhedsformen: iværksætterselskaber. Der kan ikke længere stiftes nye, og de eksisterende skal lade sig omregistrere til et anpartsselskab (ApS) eller lade sig opløse senest den 15. oktober 2021. Alternativt tvangsopløses virksomheden.

Nedenfor er det beskrevet, hvordan omregistrering eller opløsning foregår med vejledninger hertil.

Omregistrering ved indbetaling af restkapital

Omregistrering til ApS kan ske ved indbetaling af restkapital. Restkapitalen er differencen mellem jeres registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital på 40.000 kr. Det er ikke længere en betingelse, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede.

Sådan gør I:

  • Vedtag omregistrering på jeres generalforsamling. I den forbindelse besluttes også ændring af selskabets vedtægter og forhøjelse af selskabskapitalen.
  • Selskabets vedtægter skal opfylde kravene for ApS. Det betyder bl.a. at selskabskapitalen skal ændres til mindst 40.000 kr., og selskabets navn skal ændres, så 'iværksætterselskab' eller 'IVS' ændres til 'anpartsselskab' eller 'ApS'.
  • Anmeld ændringerne inden 2 uger efter generalforsamlingsbeslutningen. Ændringerne anmeldes på Virk. Indbetalingen af restkapitalen skal dokumenteres på samme måde, som ved stiftelse af selskaber. Omregistreringen er gebyrfri.

Se Erhvervsstyrelsens vejledning om omregistrering af iværksætterselskab til anpartsselskab

Hvis I ikke omregistrerer, skal selskabet opløses

Ønsker I ikke at omregistrere IVS’et til et ApS, kan I på generalforsamlingen beslutte at opløse selskabet efter de almindelige regler om opløsning af selskaber.

IVS’er, der har betalt alle kreditorer, kan nemt opløse selskabet ved at indsende en betalingserklæring. Erklæringen skal vedlægges en erklæring fra skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger eksisterende skatte- og afgiftskrav vedrørende iværksætterselskabet. Start i god tid, da det kan være ventetid på at få erklæringen fra skatteforvaltningen.

Se Erhvervsstyrelsens vejledning om opløsning af iværksætterselskaber

Få hjælp til at lukke selskabet med et personligt, digitalt forløb fra Virk Assistenten: Luk virksomhed – trin for trin

  1. Personalejuridisk rådgivning

  2. Netværk og sparring

  3. Workshops og arrangementer

  4. Adgang til internationale markeder

Relateret indhold