ATA-carnet

Et ATA-Carnet anvendes ved midlertidig indførsel af varer i et land. Det kan være udstillingsgods, vareprøver til demonstration, fagligt udstyr og værktøj til de lande, som er med i ATA konventionen.

Fordele ved at bruge et ATA-carnet  

Når man anvender et ATA-carnet, sparer man både tid og penge. Der skal ikke betales told/afgifter eller stilles sikkerhed/depositum for varerne, når de indføres i modtagerlandet. Der skal ikke laves en fortoldning, så der er også penge at spare til toldagenten, og man kan rejse ubegrænset med det samme carnet i et helt år til de lande, som er med i ATA konventionen.

Der kan være enkelte begrænsninger i visse lande. Man kan se aftalen for de enkelte lande her. Følgende varer kan sendes på carnet:

  • Varer til messe eller udstillingsgods.
  • Vareprøver og varer til demonstration (prøvekollektioner). 
  • Fagligt udstyr som for eksempel: Udstyr til brug ved konferencer og lignende, radio- og TV-udstyr, musikinstrumenter, filmudstyr, værktøj til brug ved montering, afprøvning eller reparation af maskiner, udstyr til brug for læger, arkæologer, zoologer samt køretøjer specielt indrettet i forbindelse med et af ovennævnte områder, for eksempel rullende værksteder eller laboratorier.

Entreprenørmateriel og værktøj samt andet materiel til bygning, vedligeholdelse eller reparation af bygninger, er IKKE omfattet af carnetordningen.

GENUDFØRSELSFRISTEN KAN FASTSÆTTES KORTERE END GYLDIGHEDSPERIODEN AF IMPORT LANDETS TOLDMYNDIGHEDER.

Kom i gang med online ATA-carnet - bliv godkendt bruger

For at bruge det elektroniske ATA-Carnet, skal du først være godkendt som bruger. Se her hvordan.

Bliv godkendt som bruger - helt gratis

For at bruge det elektroniske ATA-Carnet, skal du først være godkendt som bruger.

Du skal udfylde ansøgningen om at blive godkendt bruger. Når ansøgningen er udfyldt, skal du  sende den til DI Certifikatservice. Hvis du allerede er godkendt bruger, kan du gå direkte videre og udfylde og sende ATA-Carnetet. Det er vigtigt at du giver DI Certifikatservice besked, hvis der sker ændringer, eller hvis du forlader virksomheden.

Sådan gør du

Udfyldelse og håndtering

Gå ind på Elektronisk ATA-carnet og log på som godkendt bruger. Her skal du udfylde ansøgningen om udstedelse af carnet.

Ansøgning og vareliste skal skrives på engelsk (med mindre det udelukkende skal bruges i Norge eller på Færøerne) - nogle få lande har specielle krav til hvilket sprog, der skal anvendes.

Angiv antallet af carnetblade

Angiv i ansøgningen hvor mange sæt carnetblade der skal indsættes i carnetet (antal rejser).

Repræsenteret af:

Her angives den eller de personer, der foreviser carnet’et til både de danske og de udenlandske toldmyndigheder. Hvis en anden person, end den angivne, repræsenterer ansøger, forsynes denne med en fuldmagt. Bemærk at fuldmagten skal udfærdiges i et antal eksemplarer svarende til det antal lande, der potentielt passeres.
 
Eksempel på fuldmagt:

TO WHOM IT MAY CONCERN

POWER OF ATTORNEY I/We......................................................... of........................................................... hereby appoint................................................................... to be my/our agent for the purpose af dealing with and signing A.T.A Carnet No. ............... issued by the Confederation of Danish Industry under the appropriate International Convention, and to deliver to Customs any documents required in this connection. Dated............... Signed....................................

VARER OPFØRT PÅ ET CARNET MÅ HVERKEN SÆLGES, UDLEJES ELLER BORTGIVES I INDFØRSELSLANDET.

ATA-carnetet udstedes af DI Certifikatservice. Det gælder i  et år minus en dag. Kontakt DI Certifikatservice vedrørende mulighed for forlængelse. Visse lande sætter en kortere genudførselsfrist, så det skal man lige holde øje med. Inden for gyldighedsperioden kan der foretages et ubegrænset antal rejser til de forskellige lande, som er med i ATA-conventionen. Varelisten kan laves som en bruttoliste, hvor man kan tage alle varerne eller blot udvalgte varer med.

Udstedelse og ekspedition

Certifikatservice sørger for at producere og udstede carnetet, så det kan afhentes eller sendes med post eller kurer senest et døgn efter modtagelse - eller efter nærmere aftale. 

Carnetet bliver udstedt og afsendt (eller klar til afhentning) et døgn efter modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning og vareliste - med mindre andet aftales.  

Carnetet skal returneres til DI efter endt brug og under alle omstændigheder senest ved carnetets udløb.

Få hjælp til udfyldelse med vores quick-guides

Quick-guide dansk version 
Quick-guide english version

Når man ikke kan anvende ATA-carnet

Procedurebeskrivelse for varer, som ikke er omfattet af ATA-Carnet ordningen.

Procedure for midlertidig ind- og udførsel

Udførsel af EU:
Udførselsangivelse med korrekt procedurekode. Der skal laves en udførselsangivelse, hvor man angiver at varen skal retur i uforandret stand. Bed om en kopi af udførslen som do-kumentation  

Indførsel i modtagerland:
Fortoldning iht. landets regler for midlertidig indførsel. Her er det særligt vigtigt, at man gør toldmyndighederne opmærksom på, at varen skal retur indenfor en given periode, så man kan søge om at få told og moms retur. Bed om en kopi af fortoldningsangivelsen. Un-dersøg allerede på det tidspunkt, hvad proceduren er for at få told og moms retur.

Udførsel af modtagerland:
Udførsel iht. landets regler således at man kan få told, moms og afgifter returneret

Indførsel i EU:
Fortoldes som returvarer med korrekt procedurekode

Sørg for at lave en klar aftale med den speditør/agent/broker, som skal stå for ind- og udførsel af varerne. Vær opmærksom på, at det i visse lande kan være svært at få told og moms retur. 

Dokumentation

Der skal laves en handelsfaktura eller toldfaktura, hvor nedenstående skal være indeholdt:

• Varebeskrivelse
• Ingen kommerciel værdi (No Commercial Value)
• Værdi til brug for toldmyndigheden i modtagerlandet (Value for Customs Purpose Only) Værdien skal være realistisk, ellers kan toldmyndighederne finde på at sætte en værdi
• Varen skal retur (gerne tidspunkt for returnering) 

Mette Rømer Dahl

Mette Rømer Dahl

Chamber of Commerce Specialist

Kirsten Hornshøj Tiedemann

Kirsten Hornshøj Tiedemann

Chamber of Commerce Specialist

Karen Søsted Kjær

Karen Søsted Kjær

Chamber of Commerce Specialist

Lis Selz Stjerne

Lis Selz Stjerne

Chamber of Commerce Specialist

Relateret indhold