ATA-carnet

Et ATA-Carnet er et tolddokument, som anvendes ved midlertidig indførsel af varer til lande i ATA konventionen. Det kan være udstillingsgods, vareprøver til demonstration, fagligt udstyr og værktøj. Bestil dit ATA-carnet her.

Hvad er et ATA-carnet og hvad omfatter det?

Et ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer ved midlertidig indførsel af varer i et land. Det anvendes typisk i forbindelse med varer til messer og udstillinger, vareprøver og prøvekollektioner, eller fagligt udstyr og værktøj i lande som er med i ATA konventionen. ATA-carnet-ordningen er baseret på en international aftale om at tillade midlertidig import i et andet land.

Fordele ved at bruge et ATA-carnet

Når man anvender et ATA-carnet, sparer man både tid og penge:

 • Der skal ikke betales told/afgifter eller stilles sikkerhed/depositum for varerne, når de indføres i modtagerlandet.
 • Der skal ikke laves en fortoldning, så der er også penge at spare til toldagenten.
 • Man kan rejse ubegrænset med det samme carnet  i et helt år til de lande, som er med i ATA konventionen.

Der kan være enkelte begrænsninger i visse lande. Man kan se aftalen for de enkelte lande her.

Varer der kan sendes på et ATA-carnet:

 • Varer til messe eller udstillingsgods.
 • Vareprøver og varer til demonstration (prøvekollektioner). 
 • Fagligt udstyr som for eksempel: Udstyr til brug ved konferencer og lignende, radio- og TV-udstyr, musikinstrumenter, filmudstyr, værktøj til brug ved montering, afprøvning eller reparation af maskiner, udstyr til brug for læger, arkæologer, zoologer samt køretøjer specielt indrettet i forbindelse med et af ovennævnte områder, for eksempel rullende værksteder eller laboratorier.

Varer der IKKE kan sendes på et ATA-carnet:

 • Entreprenørmateriel og værktøj samt andet materiel til bygning, vedligeholdelse eller reparation af bygninger.
 • Udstyr til brug af arbejde i jorden f.eks. landbrugsmaskiner til pløjning og høst.

OBS

Genudførselsfristen kan fastsættes kortere end gyldighedsperioden af import-landets toldmyndigheder (se tolderens påtegning på carnetet).

Hvordan får jeg et ATA-carnet?

Du bestiller dit ATA-carnet gennem DI's online portal. Du skal have en godkendt bruger for at kunne tilgå portalen. Herfra kan du bestille og udfylde carnetet med oplysninger om firmanavn, gods, rejsesæt m.m.

Det er gratis at få oprettet en bruger. Det er desuden vigtigt, at du giver DI Certifikatservice besked, hvis der sker ændringer i dine ansættelsesforhold, eller hvis du forlader virksomheden.

Sådan udfylder du ATA-carnet i vores online portal

Du logger på portalen som godkendt bruger, og du bestiller og udfylder carnetet med oplysninger om firmanavn, gods, rejsesæt m.m.

Carnetet skal skrives på engelsk (med mindre det udelukkende skal bruges i Norge eller på Færøerne) - nogle få lande har specielle krav til hvilket sprog, der skal anvendes.

Step-by-step vejledning til udfyldelse af ATA-carnet

Quick-guide dansk version Quick-guide engelsk version

Udstedelse og ekspedition

DI Certifikatservice sørger for at producere og udstede carnetet, så det kan afhentes eller sendes med post eller kurer senest et døgn efter modtagelse af korrekt udfyldt carnet i portalen - eller efter nærmere aftale. 

Carnetet skal returneres til DI efter endt brug  og under alle omstændigheder senest ved carnetets udløb.

OBS

Pas godt på carnetet, da I ikke har nogen form for tolddokumentation for ind- og udførsel, såfremt I mister carnetet.

Mulighed for forlængelse

ATA-carnetet gælder i et år minus en dag. Kontakt DI Certifikatservice vedrørende mulighed for forlængelse.

Visse lande sætter en kortere genudførselsfrist, så det skal man lige holde øje med. Inden for gyldighedsperioden kan der foretages et ubegrænset antal rejser til de forskellige lande, som er med i ATA-konventionen. Varelisten kan laves som en bruttoliste, hvor man kan tage alle varerne eller blot en delmængde af varerne med.

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan anvende et ATA-carnet?

I visse tilfælde er det ikke muligt, at anvende et ATA-carnet. Læs her hvad du skal gøre i stedet.

Procedure for midlertidig ind- og udførsel

Udførsel af EU:
Udførselsangivelse med korrekt procedurekode. Der skal laves en udførselsangivelse, hvor man angiver at varen skal retur i uforandret stand. Bed om en kopi af udførslen som do-kumentation  

Indførsel i modtagerland:
Fortoldning iht. landets regler for midlertidig indførsel. Her er det særligt vigtigt, at man gør toldmyndighederne opmærksom på, at varen skal retur indenfor en given periode, så man kan søge om at få told og moms retur. Bed om en kopi af fortoldningsangivelsen. Un-dersøg allerede på det tidspunkt, hvad proceduren er for at få told og moms retur.

Udførsel af modtagerland:
Udførsel iht. landets regler således at man kan få told, moms og afgifter returneret

Indførsel i EU:
Fortoldes som returvarer med korrekt procedurekode

Sørg for at lave en klar aftale med den speditør/agent/broker, som skal stå for ind- og udførsel af varerne. Vær opmærksom på, at det i visse lande kan være svært at få told og moms retur. 

Dokumentation

Der skal laves en handelsfaktura eller toldfaktura, hvor nedenstående skal være indeholdt:

 • Varebeskrivelse
 • Ingen kommerciel værdi (No Commercial Value)
 • Værdi til brug for toldmyndigheden i modtagerlandet (Value for Customs Purpose Only) Værdien skal være realistisk, ellers kan toldmyndighederne finde på at sætte en værdi
 • Varen skal retur (gerne tidspunkt for returnering) 

Åbningstider: mandag til fredag fra kl. 9-15

Relateret indhold