Leverandørerklæring med handelskammerpåtegning

Flere EU lande, særligt Tyskland, forlanger af og til et oprindelsescertifikat. Har man som virksomhed mange af dem, kan man udfylde en langtidsleverandørerklæring, som gælder i op til to år. På den måde undgår man, at lave oprindelsescertifikat for hver enkelt forsendelse.

Leverandørerklæringer (ikke præferentielle)

Danske underleverandører til specielt tyske købere bliver ofte mødt med krav om levering af langtidsleverandørerklæringer, som er bekræftet af et handelskammer i afsenderlandet.

Dokumentets tyske navn er: (Langzeit-) Erklärung-IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung gemäß Artikel 59-61 Zollkodex der Union (UZK)  Engelsk: (Long-term) supplier’s declaration (CCI) for non-preferential origin as per Article 59-61 Union Customs Code (UCC)

Den bekræftede leverandørerklæring er indført af tyske handelskamre. Det er en måde at forenkle mulighederne for løbende at udstede oprindelsescertifikater for tyske eksportørers videreeksport af varer, råvarer eller underkomponenter til tredje-lande, som kræver oprindelsescertifikat.

Tidligere har de tyske og også andre landes handelskamre krævet et oprindelsescertifikat udstedt i Danmark som bagvedliggende dokumentation for, at de vil udstede oprindelsescertifikater.

Virksomheden sparer både tid og penge ved at få udstedt en langtidsleverandørerklæring, i stedet for at lave et oprindelsescertifikat for hver enkelt sending.

Langtidserklæringen kan ligge deponeret hos handelskammeret i modtagerlandet i to år ad gangen. Det er en meget nemmere og billigere løsning, og derfor tilbyder DI Certifikatservice at bekræfte disse ikke-præferentielle leverandørerklæringer.

Det er vigtigt at understrege, at denne service IKKE gælder præferentielle leverandørerklæringer, som benyttes i forbindelse med opnåelse af toldfrihed/-nedsættelse i EU’s aftalelande.

Ansøg om påtegnelse af leverandørerklæring

For at DI Certifikatservice kan påtegne den ikke-præferentielle langtidsleverandørerklæring, skal virksomheden udfylde ”Ansøgning om bekræftelse", og den originale tyske ”Langzeit-Erklärung”.

Skabelon til ansøgning om bekræftelse Den originale tyske ”Langzeit-Erklärung"

Når du har udfyldt ansøgningen, skal den sendes til certifikatservice@di.dk

Åbningstider: mandag til fredag fra kl. 9-15

Relateret indhold