Oprindelsescertifikat

Et oprindelsescertifikat anvendes i mange lande, hvor man kræver dokumentation for varens oprindelse.

Foto: GettyImages

Manuel ansøgning - sådan gør du

Certifikatet udfyldes på blanketter med DI's logo eller blanke blanketter. Ansøgningen (lyserød kopi) skal stemples og underskrives inden den sendes til Certifikatservice. Se her et eksempel på et udfyldt oprindelsescertifikat.

Har varerne oprindelse i et andet land end Danmark eller EU (tredjelandsoprindelse), skal der vedlægges dokumentation. Dokumentationen kan være originalt oprindelsescertifikat, faktura, transportdokument eller tro og love erklæring.

Elektronisk ansøgning

Hvis du allerede er godkendt bruger, kan du gå direkte ind og udfylde oprindelsescertifikatet på vores hjemmeside. Få hjælp til hvordan du udfylder oprindelsescertifikater med vores quick-guides.

Er du ikke godkendt bruger, skal du først oprette din adgang.

Quick-guide Dansk version
Quick-guide Engelsk version
Guide til søgeoptimering 

Dokumentation

Der er krav om dokumentation for oprindelsen, hvis varen har oprindelse udenfor EU. Er varen derimod produceret i EU eller Danmark, er der ikke noget krav om dokumentation. Dokumentationen kan være et originalt oprindelsescertifikat, faktura, transportdokument eller tro og love erklæring.

Oprindelsescertifikat med digital underskrift

Du kan bestille dit digitale oprindelsescertifikat på vores hjemmeside - samme sted, som du bestiller dine certifikater online. Når du vælger det digitale oprindelsescertifikat, stempler og underskriver vi digitalt. Vi sender en mail med link til dine digitale dokumenter, som du kan videresende til din modtager. Det er både hurtigere og mere sikkert.

Digitalt eksempel 1

Umiddelbart efter digital påtegning kan jeres modtager verificere påtegningen hos ICC.

Se her hvordan man gør

De upræferentielle oprindelsesregler

En vare har oprindelse hvis den er fuldt ud fremstillet i et land. Det gælder f.eks. landbrugsprodukter. Som oftest indgår der dog to eller flere fremstillingslande.

For at en vare kan få oprindelse, hvor to eller flere lande eller områder har deltaget i fremstillingsprocessen, skal følgende betingelser være opfyldt.

  • En vare anses for at have oprindelse i det land eller område, hvor den sidste "væsentlige og økonomiske berettigede forarbejdning eller bearbejdning har fundet sted" samt
  • At forarbejdningen eller bearbejdningen har fundet sted i en dertil udstyret virksomhed og at fremstillingen skal føre til et nyt produkt, eller at det udgør et vigtigt trin i fremstillingen af produktet
    Der skal således i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, i hvilket land reglen om væsentlig og økonomisk berettiget forarbejdning mv. er opfyldt.

Generelt set, er der tre kriterier for, hvornår noget anses som "sidste væsentlige forarbejdning".

  • Hvis en forarbejdning medfører at varen skifter position i HS;
  • Hvis det fremgår af en liste over fremstillings- eller forarbejdningsprocesser, at disse processer giver varen oprindelse i det land, processerne bliver udført;
  • Hvis varen er omfattet af en værditilvækst regel hvor stigningen i værdi på grund af samleprocesser og inkorporering af materialer med oprindelse repræsenterer et bestemt niveau af produktets pris ab fabrik. 
Mette Rømer Dahl

Mette Rømer Dahl

Chamber of Commerce Specialist

Kirsten Hornshøj Tiedemann

Kirsten Hornshøj Tiedemann

Chamber of Commerce Specialist

Lis Selz Stjerne

Lis Selz Stjerne

Chamber of Commerce Specialist

Irene Mai Pedersen

Irene Mai Pedersen

Chamber of Commerce Specialist

Relateret indhold