Argentina

Krav og regler ved eksport til Argentina

Areal og befolkningstal

2.780.400 km², 46,25 millioner (2022 est.)

Bruttonationalprodukt

$19,700 (2020 est.)

Vigtigste byer

Buenos Aires, La Plata, Rosario, Tucumán, Córdoba, Mendoza

Forretningssprog

Spansk, engelsk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Peso (ARS) = 100 Centavos

Vigtigste havne

Arroyo Seco, Bahia Blanca, Buenos Aires, La Plata, Punta Colorada, Rosario, San Lorenzo-San Martin, Ushuaia

Told lufthavne

Bahia Blanca (BHI), Buenos Aires (EZE), Comodoro Rivadavia (CRD), Cordoba (COR), Corrientes (CNQ), Esquel (EQS), Formosa (FMA), Iguazú (IGR), Jujuy (JUJ), La Rioja (IRJ), Mar del Plata (MDQ), Mendoza (MDZ), Neuquen (NQN), Paraná (PRA), Posadas (PSS), Rio Gallegos (RGL), Rio Grande (RGA), Rosario (ROS), Salta (SLA), San Carlos de Bariloche (BRC), San Juan (UAQ), San Luis (LUQ), San Martín de los Andes (CPC), Santa Fe (SFN), Trelew (REL), Tucumán (TUC), Ushuaia (USH)

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser. 

Importforhold

Efter pres fra WTO kræver Argentina ikke længere "the advance declaration of imports" (DJAI). DJAI er erstattet af et nyt importlicenssystem. Virksomheder der importerer skal fremover ansøge via en af de to typer importlicens. Automatisk og ikke-automatisk. Ansøgning om importlicens skal ske i "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI), som ligger elektronisk på AFIP’s hjemmeside. Det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige, hvorvidt det letter udfordringerne med at opnå importlicens.

Det anbefales fortsat at sikre sig, at modtager har gyldig importlicens og tilladelser til at importere varerne.

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner

Afgives sædvanligvis i DKK eller USD. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her.  INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning

Anbefales ikke.

Dokumentinkasso

Forekommer, men forsinket betaling må påregnes.

Remburs

Uigenkaldelig og bekræftet. Anbefales.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Frizoner

Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis, Tucuman, Cordoba, Mendoza, Santa Fe, Comodoro, Rivadavia Zona Franca, Tierra de Fuego.

Internationale aftaler

 • International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention)
 • International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as amended) (Revised Kyoto Convention)
 • Latin American Integration Association (LAIA, Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI)
 • Southern Common Market (MERCOSUR)
 • Union of South American Nations (UNASUR)
 • World Customs Organization (WCO)
 • World Trade Organization (WTO).

Told

Tarif inddelt efter HS-nomenklaturen. Hovedsagelig værditold baseret på varens cif-værdi.

For at undgå underfakturering har de argentinske myndigheder indført en referencepris. Det betyder, at hvis toldværdien ligger under referenceprisen, vil toldværdien blive hævet til referenceprisniveauet.

Argentina er i toldunion (MERCOSUR) sammen med Brasilien, Paraguay og Uruguay, hvilket indebærer fælles ydre toldsatser og toldfrihed for de fleste varer mellem Mercosur-landene.

Ud over told betales visse importafgifter af varierende størrelse.

Vareprøver

Vareprøver uden toldværdi kan indføres toldfrit. Vareværdien skal være under USD 100,  men kan også afhænge af varetypen, såfremt det fremgår af mængden og varens karakter, at den ikke kan anvendes til andet formål. Vareprøver med kommerciel værdi kan indføres mod et depositum for betaling af told og afgifter. Depositum tilbagebetales, når varen genudføres inden den fastsatte frist, som normalt er 90 dage.

Toldbehandling

Importgods skal deklareres for toldbehandling inden 15 dage fra ankomst, herefter skal der betales 1% af varens værdi. Den endelige toldbehandling skal påbegyndes inden 60 dage fra godsets ankomst, og afhentning af godset skal være sket inden 90 dage, ellers betragtes godset som overgivet til myndighederne til salg på offentlig auktion.

Argentina har krav om tolddeklaration af træemballage.

EU-Kommissionens online værktøj Access2Market hjælper med at finde relevant information i forbindelse med import til og eksport fra EU. Herunder toldsatser, produktspecifikke krav under "Procedures and Formalities" og oprindelseskravene, som de er beskrevet i proceslisten.

Argentina er ikke med i ATA-Carnetordningen.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Eksportsangivelse - Eksport af varer til lande udenfor EU

Pr. 29. maj 2024 lukker det eksisterende eksportsystem (E-eksport system) og fra den dato er det kun muligt at indsende nye angivelser i DMS Eksport. Det anbefales at søge om adgang til DMS og tage det nye system i brug i god tid før 29. maj 2024. Læs mere om DMS Eksport på toldstyrelsens hjemmeside.

Varer som eksporteres fra EU til lande udenfor EU skal angives i Toldstyrelsens nye system DMS Eksport, som introduceres som led i en fælles EU-indsats på toldområdet. Angivelsen laves af eksportøren selv eller en transportør eller speditør. EU stiller større krav til det antal oplysninger, som virksomhederne skal indsende i angivelser og meddelelser. Transport af varerne må først sendes når varerne er frigivet til eksport i DMS Eksport. Efter varerne er frigivet i DMS Eksport vil EAD-dokumentet (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN-nr (Movement Reference Number) være tilgængelig via DMS online. Mange virksomheder får deres speditør til at lave udførselsangivelsen. Vær opmærksom på at man som virksomhed har ansvar for, at varer som forlader EU bliver udført korrekt.

Proforma faktura/ Customs invoice

Kan være krævet, hvis der skal ansøges om importlicens, åbnes remburs, eller for varer uden kommerciel værdi. Udfærdiges på spansk.

Handelsfaktura

Udfærdiges på spansk, portugisisk eller engelsk i mindst 1 original og 3 kopier. Fakturaen skal indeholde:

 • sælger og købers fulde navn og adresse
 • faktura nr., udstedelsesdato og -sted
 • påføre bemærkningen ”factura original” (original invoice)
 • nøjagtig varebeskrivelse (på spansk)
 • oprindelsesland
 • kvantitet, vægt og dimensioner
 • valuta og værdi (enheds- og totalpris - herunder rabatter, provisioner)
 • omkostninger (hvis nogle), der ikke er inkluderet i enhedspris
 • betalingsbetingelser og forfaldsdato
 • transportoplysninger (se mere nedenfor)
 • angivelse af fragt og forsikring (se mere nedenfor)
 • leveringsbetingelser Incoterms®-klausul (se mere nedenfor)
 • Handelsfakturaen bør også angive de første 6 cifre i HS-koden
 • Er varerne produceret i et andet land end eksportlandet er det et krav at nummeret på oprindelsescertifikatet fremstår på fakturaen samt at varebeskrivelsen er identisk på handelsfaktura og oprindelsescertifikat.
Yderligere information om transportoplysning og leveringsbetingelser
 
Transportoplysningerne skal specificeres om varer er sendt med sø-, luftfragt eller med pakkepost.
 • ved luftfragt angives rutenummer på fly (i tilfælde af omladning nævnes alle rutenumre)
 • ved søfragt skal både afskibnings- og ankomsthavn i Argentina nævnes.

Ved FOB forsendelser skal der på handelsfakturaen anføres "Freight to be paid at destination".

Ved CFR/CIF-salg skal følgende opstilling benyttes:

Vareværdi fob (Costo).................
Fragt (Frete).........................
Forsikring (Prima de seguro).........
Evt. andre omkostninger (Otros Gastos)........................
Total valor CFR/CIF Buenos Aires......

Følgende erklæring påføres:

"Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente a pagarse. Declaramos en igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios."

English translation:
"We hereby certify under oath that all information provided in this invoice is true and correct and that the prices indicated correspond to the prices actually paid. We also declare that no arrangements have been made that would allow for a change of the prices."

Fakturaen stemples og underskrives af eksportøren i hånden. Umiddelbart under signaturen skal underskriverens fulde navn og titel være printet.

Selvom det ikke er et officielt krav, oplever vi, at Argentina forlanger, at handelsfakturaen skal påtegnes og legaliseres. 

Eksportøren påfører den ene af følgende erklæringer, der påtegnes af et handelskammer:

Medlem af hovederhvervsorganisation: "(hovederhvervsorganisationens navn) do hereby certify that the above company is a member of our organization and known to us as worthy of confidence."

Ikke-medlem: "(hovederhvervsorganisationens navn) do hereby certify that the above company is known to us as worthy of confidence".

Oprindelsescertifikat

Kræves for de fleste varer eller efter anmodning fra modtager eller toldmyndighederne. Oprindelsescertifikatet skal udover nøjagtig varebeskrivelse, kvantitet, transportmåde også indeholde den argentinske importørs navn, dato og nummer.

Oprindelsescertifikatet skal påtegnes af et handelskammer DI Certifikatservice kan hjælpe med påtegning. Legalisering: Se dette afsnit.

Pakkeliste

Packing List 

Kræves i 1 original og 3 kopier på spansk. Engelsk og tysk accepteres, men en oversættelse til spansk kan kræves. Pakkeliste kræves ikke for bulk-varer eller andre fuldstændig ens varer. Vigtigt at indholdet er identisk med handelsfakturaen.

Pakkelisten skal indeholde:

 • Antal kolli samt nøje beskrivelse af indholdet af hvert kollo
 • Emballageart samt mærke og nummer for hvert kollo
 • Brutto- og nettovægt pr. kollo samt total.

Følgende erklæring påføres og underskrives af eksportøren:

"Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta nota de empaque, son el fiel reflejo de la verdad y que los detalles indicados corresponden al contenido real." 

Dansk oversættelse: "Vi erklærer under eds forpligtelse, at alle i denne pakliste indeholdte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at den angivne specifikation svarer til det virkelige indhold."

Påtegning af et handelskammer og legalisering på ambassade kan kræves. Tjek altid dette med modtager.   

Særlige dokumenter

Health Certificate/ Phytosanitary Certificate kræves på spansk for levende dyr og animalske produkter, planter og planteprodukter.

Certificate of Analysis kræves for medicinske produkter, kosmetikprodukter

Free Sale Certificate kræves for medicinske produkter,

Certificate of Good Manufacturing Practice kræves for medicinske produkter

Legalisering

Oprindelsescertifikat, handelsfaktura, sundhedscertifikat, analysecertifikat samt prislister skal påtegnes på et handelskammer og legaliseres i Udenrigsministeriet samt legaliseres ved den argentinske ambassade. 

Legalisering af pakkeliste kan kræves. Tjek altid dette med modtager.

Se priser for legalisering i linket her. Det anbefales dog, at man kontakter den argentinske ambassade for den korrekte pris.

DOX Visas and Legalisations og Comet Consular Service tilbyder at stå for hele eller dele af legaliseringsproceduren mod betaling.
Få adgang til DOX box - en håndbog til legalisering  www.doxvl.dk/getdoxbox 

Landet er med i  Apostillekonventionen. Se mere om reglerne for apostillen på  UM's hjemmeside.

Mere information

EU-Kommissionens online værktøj Access2Market hjælper med at finde relevant information i forbindelse med import til og eksport fra EU. Herunder toldsatser, produktspecifikke krav under "Procedures and Formalities" og oprindelseskravene, som de er beskrevet i proceslisten.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

Alle kolli mærkes på mindst 2 sammenstødende sider (ikke låg og bund) med: 1) oprindelsesland ("Procedencia danesa" eller "Made in Denmark"), 2) mærke og kollonummer, 3) lossehavn, 4) brutto- og nettovægt. Dobbeltnummerering af kolli, som afskibes på samme konnossement, er ikke tilladt.

Varer

Skal være mærket med oprindelsesland på et let synligt sted. Varer bestemt for detailsalg skal, eventuelt på etiketter, bære oplysninger om vareart, mængde og renhedsgrad, sammensætning o.lign.

Særlige regler for næringsmidler og medicinalvarer mv.
Udtømmende aftale med importøren er tilrådelig.

Standarder

Argentina er fuldgyldigt medlem af International Organization for Standardization, ISO.

Det er The Argentine Institute of Normalisation and Certification (IRAM), som er ansvarlig for standarder i Argentina.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer, bl.a.:

Forarbejdede føde- og drikkevarer, lægemidler og farmaceutiske produkter

Registrerings- og etiketteringsforskrifter.

Svinekød

Eksportslagteriet skal være godkendt af de argentinske veterinærmyndigheder (SENASA).

Skadedyrsbekæmpelsesmidler

Særlige forskrifter.

Textilprodukter

Særlige oprindelses og kvalitetsmærkningsforskrifter. Skal endvidere forsynes med fiskalmærke af importøren.

Maskiner, apparater og elmateriel

Toldmyndighederne behøver til brug for korrekt toldklassifikation en erklæring om varens natur, art og kvalitet (ifølge "Resolucion No. 1132/76").

Elmateriel kræves nu typegodkendt og certificeret, og den argentinske certificeringsmyndighed IRAM har akrediteret DEMKO/UL til denne opgave i Danmark, og her kan også vejledes om ordningens omfang og procedurer.

UL International Demko A/S
Borupvang 5A
2750 Ballerup, Denmark
E-mail: info.dk@dk.ul.com
Tel.: +45 44 85 65 65 

Transportforhold

Transport og emballage.

Forsikringsforhold

Såfremt eksportøren skal tegne forsikring, skal forsikringscertifikatet sædvanligvis præsenteres ved import. Følg importørens anvisninger. Forsikringscertifikat kræves normalt altid ved søfragtsforsendelser.

Emballage

Af hensyn til toldbehandlingen bør varer af forskellig art ikke pakkes i samme kollo. Varer i mange enheder  må så vidt muligt ikke fremsendes, uden at hver enkelt vare er pakket særskilt (detailpakninger o.l.). Eventuelt må hver artikel pakkes ind i papir. Er det helt umuligt at foretage en sådan form for indpakning, bør der på paklisten anføres "Loose" eller "Unwrapped".

Træemballage

Argentina er tilsluttet  ISPM No. 15 - verdensstandarden for træemballage i international handel. Standarden omhandler behandling og mærkning af træ til fremstilling af emballage. ISPM 15 er vedtaget under den Internationale Plantesundhedskonventrion IPPC i FAO og Landbrugsstyrelsen er myndighed på området i Danmark.

Konnossement/ fragtbrev

Udfærdiges i 3 originaler og et antal kopier og kan (undtagen for våben og ammunition) udstedes til ordre, såfremt "notify"-adresse påføres (dog ikke til en bank).

Konnossement skal ud over alle de normale oplysninger også indeholde oplysning om oprindelsesland. Eventuel træemballage skal tydeligt deklareres som tidliger nævnt under emballage. Underskrift på fax er ikke tilladt. Rettelser i konnossementet må ikke forekomme. Såfremt konnossementet ikke er forevist toldmyndighederne inden en uge efter varernes ankomst, skal der betales bøde.

Luftfragtbrev

Ingen særlige regler.

Legalisering

Ingen legalisering eller forevisning i konsulatet.

Services for DI-medlemmer

DI’s internationale kontorer

Gennem DI’s lokale tilstedeværelse i Tyskland, USA, Kina og Indien tilbyder vi din virksomhed rådgivning, etablering, rekruttering, administration og meget mere.

DI kan også tilbyde lokal support via vores samarbejdspartnere i Australien og Mexico.

Læs mere om de forskellige services  her.

Udsendelse/udstationering af medarbejdere

Når din virksomhed skal udstationere medarbejdere på midlertidige opgaver i udlandet kan I få hjælp til dette – både individuel sparring og adgang til at abonnere på vores landevejledninger. Læs mere  her.

Arrangementer og værktøjer

Få mere viden om fremstødsværktøjer  her.

Få et overblik over internationale arrangementer såsom messer, kurser og delegationer som du kan deltage i  her.

Yderligere information om eksportmarkeder- og regler

Få vejledning og hjælp til spørgsmål i relation til eksportkontrol  her.

Læs om den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder i vores Markedsfokus  her.

Adresser:

Argentinas Ambassade -København, Danmark
Borgergade 16, 4th. fl.
1300 Copenhagen K.
Tel.: +45 33 15 85 56
edina@mrecic.gov.ar
Office hours:
10.00-13.00 (Mon-Fri)

Dansk repræsentation i Argentina
Se information fra UM i linket 'Danmark i Argentina' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

 • Direkte +45 3377 3653
 • Mobil +45 2617 2203
 • E-mail ara@di.dk