Eksportkontrol

Danmark har sammen med de øvrige EU-lande tilsluttet sig et internationalt samarbejde omkring eksportkontrol. Det betyder, at en række produkter kan kræve myndighedernes tilladelse i forbindelse med eksport. I visse tilfælde omfatter kontrollen også transport, transit, formidling og overførsel af teknisk bistand. Kontrollen omfatter både civile industrielle produkter og militære produkter.

Eksport af våben og militært udstyr

Virksomheder, der udfører våben eller militært udstyr fra Danmark, skal søge Justitsministeriet om tilladelse. Der kræves ligeledes tilladelse til eksport af teknologier og viden om, hvordan man fremstiller våben og militært udstyr.

Dual-use produkter

Produkter, som kan anvendes bruges til både civile og militære formål, kaldes dual-use produkter. EU har udarbejdet en kontrolliste over dual-use produkter, der kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, inden de kan eksporteres.

Selvom produkterne ikke står på kontrollisten, kan de være omfattet af krav om eksporttilladelse, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser. Det anbefales at kontakte Erhvervsstyrelsen, såfremt man er i tvivl.

Sanktioner

FN og EU kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler. Udover landet, kan sanktionerne også omfatte navngivne personer, virksomheder eller organisationer. Man kan se hvilke lande der er underlagt sanktioner på Udenrigsministeriets hjemmeside. Udenrigsministeriet er myndighed hvad angår salg af våben eller militært udstyr til sanktionslande og dual-use og catch all sorterer under Erhvervsstyrelsen.
 

Relateret indhold