Incoterms®

Incoterms® er ICC's regler om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, som sikrer, at disse regler bliver fortolket ensartet.

Det første sæt internationale regler for fortolkningen af klausulerne så dagens lys i 1936. Siden er de blevet revideret flere gange, bl.a. i 1980, 1990, 2000 og 2010, og seneste revision, Incoterms 2020 blev lanceret i september 2019.  Den officielle ikrafttrædelsesdato var den 1. januar 2020, og herefter er anbefalingen, at enhver købs- og salgskontrakt bør henvise til Incoterms®2020 reglerne.

Incoterms®2020 

Incoterms® 2020 omfatter følgende leveringsklausuler:

Klausuler der kan anvendes for alle transportformer:

EXW (Ex Works)
FCA (Free Carrier)
CPT (Carriage Paid To)
CIP (Carriage and Insurance Paid to)
DAP (Delivered at Place)
DPU (Delivered at Place Unloaded) (svarer indholdsmæssigt til tidligere DAT)
DDP (Delivered Duty Paid)

Klausuler der alene kan anvendes ved søtransport

FAS (Free alongside Ship
FOB (Free on Board)
CFR (Cost and Freight
CIF (Cost, Insurance and Freight)

Som det fremgår af ovenstående, bibeholder ICC samtlige af de hidtil anvendte leveringsklausuler, og det betyder at der reelt set kun er tale om tre væsentlige ændringer Incoterms 2010 reglerne:

DAT (Delivered at Terminal) ændrer navn til DPU (Delivered at Place Unloaded)

Den eneste forskel mellem leveringsbetingelserne DAT og DAP i incoterms® 2010-udgaven var, at der skete levering af varerne i henhold til DAT klausulen, når sælger havde aflæsset varerne på det bestemte leveringssted, mens der i henhold til DAP klausulen skete levering allerede når transportmidlet stod klar til aflæsning, som køber således selv var ansvarlig for.

Forskellen mellem DAP og DPU er således den samme, som den var mellem DAT og DAP. For at præcisere forskellen rent forståelsesmæssigt, har ICC, i den nye 2020 udgave, valgt at bytte om på rækkefølgen så DAP kommer før DPU, da DAP indebærer færre forpligtelser for sælger end DPU.

FCA (Free Carrier) - Bestemmelsen vedrørende udstedelse af transportdokumenter i tilknytning til FCA bestemmelsen fastsætter i den nye udgave af incoterms®, en valgfri mulighed for at køber, efter aftale med sælger, er forpligtet til for købers regning og risiko, at instruere transportøren om at udstede Bill of Lading med en On-Board påtegnelse til sælger, som efterfølgende er forpligtet til at stille dokumentet til rådighed for køber.

Der er i bestemmelserne til CIF (Cost, Insurance and Freight) klausulen og CIP (Carriage and Insurance Paid to) klausulen vedtaget nye minimumsgrænser for sælgers forsikringsdækning til fordel for køber, men det står naturligvis stadig parterne frit for at aftale højere forsikringsdækning.

Herudover har ICC foretaget en række præciserende ændringer i betingelserne tilknyttet de enkelte klausuler. Handelskammeret har faktisk selv tilkendegivet, at de anser disse præciserende ændringer for selve hovedformålet med den reviderede udgave, idet disse præciseringer alle har til formål at hjælpe brugerne på vej til at vælge og anvende den korrekte leveringsklausul og således også være bevidste omkring virksomhedens forpligtelser ved den valgte klausul.

Formuleringen af bestemmelserne til klausulerne FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) tager nu højde for, at køber henholdsvis sælger i visse tilfælde vælger selv at forestå transporten fremfor altid at engagere tredjepart som transportør.

Væsentligt for Incoterms 2010 revisionen af Incoterms var blandt andet, at 4 klausuler udgik og 2 nye kom til. Hermed blev antallet af klausuler reduceret fra 13 i Incoterms 2000 til 11 klausuler i de reviderede Incoterms 2010 regler.

Incoterms 2010 der gælder alle transportmåder:
EXW  EX Works (Ab Fabrik)
FCA   Free Carrier (Frit Fragtfører)   
CPT    Carriage Paid To (Fragtfrit)
CIP     Carriage and Insurance Paid to (Fragt og Forsikring Betalt til)
DAT   Delivered At Terminal (Leveret i Terminal)       
DAP   Delivered At Place (Leveret angivet Plads)
DDP   Delivered Duty Paid (Leveret Told Betalt)

Incoterms 2010 der kun gælder transport ad søvejen:
FAS    Free Alongside Ship (Frit ved Skibsside)
FOB    Free On Board (Frit Ombord)
CFR    Cost and Freight (Omkostninger og Fragt)
CIF     Cost, Insurance and Freight (Omkostninger, Forsikring og Fragt)

Klausuler som er udgået fra Incoterms 2000 versionen:
DAF    Leveret ved grænsen
DES    Leveret ex ship
DDU   Leveret told ikke betalt
DEQ    Leveret ex quay

Klausuler som er kommet til:
DAT    Delivered At Terminal (Leveret i Terminal)  
DAP    Delivered At Place (Leveret angivet Plads)

DAT erstatter klausulen DEQ
DAP erstatter DAF, DES og DDU. 

Hvad regulerer Incoterms?

Incotermsklausulerne regulerer sælgers og købers forpligtelser overfor hinanden under en købekontrakt, (inkl. ordre/ordrebekræftelse). Klausulerne kan således ikke tages i anvendelse under fragt-, forsikrings-, og finansieringsaftaler, selv om der naturligvis, i den enkelte sag, tages højde for den incoterm som er aftalt i købekontrakten.

Selv om Incoterms regulerer de fleste sælger/køber-forpligtelser, er der dog nogle vigtige undtagelser, som eventuelt må nævnes specielt i kontrakten.

De vigtigste forhold, som Incoterms tager højde for er:

Sælgers forpligtelse til at placere godset til disposition for køber, eller overdrage det til transport, eller levere det til destination.
Fordeling af risici og risikoovergang mellem parterne.
Forpligtelser m.h.t. toldbehandling ved udførsel og indførsel.
Godsets emballering.
Købers forpligtelse til at overtage godset (take delivery).
Forpligtelse til at fremlægge dokumentation for, at de respektive krav er blevet korrekt opfyldt. 

Det regulerer Incoterms ikke:

Overgang af ejendomsrettigheder.
Kontraktbrud og konsekvenser heraf.
Undtagelser fra ansvarsforhold.
Garanti.
Betalingsbetingelser.

Det er vigtigt at bruge de enkelte Incoterms korrekt. Brug f. eks. ikke FOB eller CIF til bilforsendelser. De egner sig udelukkende til skibsforsendelser.

Den enkelte Incoterm skal altid efterfølges af en plads eller havn, og fungerer bedst hvis parterne angiver pladsen eller havnen så præcist som muligt. Derudover bør angivelsen også efterfølges af betegnelsen: "Incoterms® 2020".

Den færdige betegnelse i tilbud og faktura kunne herefter se sådan ud:

Terms of delivery:

CIF 1 Alfred Street, Circular Quay, Sydney - Incoterms® 2020 

Køb Incoterms® 2020 

Relateret indhold