Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Vi rådgiver dig

EU og Singapore har indgået en frihandelsaftale

EU har nu godkendt frihandelsaftalen med Singapore, som træder i kraft den 21. november 2019. Aftalen betyder blandt andet fjernelse af told, smidigere samhandel og administrative lettelser ved toldbehandling.

Dokumentation for oprindelse

For at kunne udnytte toldfordelene i aftalen, skal man som virksomhed dokumentere, at varerne har oprindelse i EU. Det sker med en "Erklæring om oprindelse", som typisk sættes i fakturaen eller i et andet relevant dokument, som følger sendingen. EUR.1. kan IKKE anvendes.

Det betyder, at for sendinger med en samlet værdi på mere end 6000 Euro, skal man dokumentere med en oprindelseserklæring med det såkaldte REX nummer. REX nr. ansøger man om på Toldstyrelsens hjemmeside.  REX nummeret kan anvendes til alle lande, som forlanger dette, og man skal ikke ansøge til hvert enkelt land.

For sendinger med en samlet værdi, som ikke overstiger 6000 Euro, kan man anvende oprindelseserklæring uden at påføre REX nummeret.

Oprindelseserklæring på engelsk:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

Reglerne for oprindelse og proceslisten kan ses her. Proceslisten beskriver kravene, som det enkelte produkt skal leve op til for at opnå oprindelse.  

Vær dog opmærksom på at toldsatsen er 0% på en meget stor del af de varer, der importeres til Singapore. Derfor anbefales det at tjekke toldsatsen på EU’s Market Access Database, før man bruger tid på oprindelsesdokumentation.

Eksporthåndbogen er opdateret

Eksporthåndbogen er opdateret under Singapore/eksportdokumenter.

Relateret indhold