13.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

EU og Singapore har indgået en frihandelsaftale - Dokumentation for oprindelse er fakturaerklæring med autorisationsnummer og IKKE Rex nr.

EU har nu godkendt frihandelsaftalen med Singapore, som træder i kraft den 21. november 2019. Aftalen betyder blandt andet fjernelse af told, smidigere samhandel og administrative lettelser ved toldbehandling. Dokumentation for oprindelse er IKKE REX nr. men derimod fakturaerklæring med autorisationsnummer!

Rich Text

Dokumentation for oprindelse kræver autorisation fra Toldstyrelsen

For at kunne udnytte toldfordelene i aftalen, skal man som virksomhed dokumentere, at varerne har oprindelse i EU. Det sker med en "fakturaerklæring", som typisk sættes i fakturaen eller i et andet relevant dokument, som følger sendingen. 

Det betyder, at for sendinger med en samlet værdi på mere end 6000 Euro, skal man dokumentere med en fakturaerklæring. Det kræver et autorisationsnummer, som man ansøger om på Toldstyrelsens hjemmeside.  Har man allerede et autorisationsnummer, som gælder for alle aftalelande, kan dette anvendes. Har man ikke en tilladelse, der dækker alle lande skal man ansøge særskilt for tilladelse til Singapore. Det anbefales derfor, at man kontakter Toldstyrelsen hvis man ikke er sikker på at bevillingen dækker alle aftalelande.

For sendinger med en samlet værdi, som ikke overstiger 6000 Euro, kan man anvende oprindelseserklæring uden at påføre autorisationsnummeret.

Oprindelseserklæring på engelsk:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

Reglerne for oprindelse og proceslisten kan ses her. Proceslisten beskriver kravene, som det enkelte produkt skal leve op til for at opnå oprindelse.  

Vær dog opmærksom på at toldsatsen er 0% på en meget stor del af de varer, der importeres til Singapore. Derfor anbefales det at tjekke toldsatsen på EU’s Market Access Database, før man bruger tid på oprindelsesdokumentation.

Eksporthåndbogen er opdateret

Eksporthåndbogen er opdateret under Singapore/eksportdokumenter.

Relateret indhold