29.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Godt nytår og velkommen til 2021

Et nyt år er skudt i gang, dagene bliver lysere, og forhåbentlig ser det også lysere ud for alle de virksomheder og mennesker, som har kæmpet hårdt i 2020 og fortsat arbejder for at komme godt gennem COVID 19 krisen.

Status over 2020

Covid 19-pandemien blev altoverskyggende, og har påvirket alle steder i samfundet, og ikke mindst virksomhederne og den globale handel. Der er dog sket andre ting, som har haft betydning for virksomheder, som handler internationalt.

Nogle af de områder som har påvirket virksomheder som eksporterer og importerer varer er blandt andet:

  • Skærpede dokumentationskrav for momsfrit EU salg og særligt ved afhentningskøb (EXW og FCA)
  • Revidering af Incoterms®. Incoterms® 2010 blev afløst af Incoterms® 2020
  • Frihandelsaftale med Vietnam
  • Toldstyrelsens stramning af dokumentationskrav i forhold oprindelsesregler og frihandelsaftaler 
  • Usikkerhed om handel med UK efter Brexit

Brexit

Den 24. december 2020 lykkedes det for EU og Storbritannien at blive enige om en aftale. Det ændrer dog ikke ved, at Storbritannien er et tredjeland i toldmæssig henseende, og at varer, som bliver eksporteret til Storbritannien, og importeret i EU, skal fortoldes, inden de kan blive udleveret. Det betyder, at der vil være krav som for eksempel, dokumentation for varens EU oprindelse for at opnå toldfrihed, udførselsangivelse og måske ATA Carnet ved midlertidig import. Det kan også være, at man skal kigge på om man har behov for særlige toldbevillinger. 

Eksporthåndbogen er opdateret med kendte krav og regler, og vil løbende blive opdateret med de seneste oplysninger, som hele tiden kommer til. 

Information fra DI 

UK Guidelines

Information fra Toldstyrelsen

Fødevarestyrelsen information om Brexit

Kurser, seminarer og workshops

Det lykkedes at afholde to fysiske seminarer om de nye Incoterms® 2020 regler i januar. Derimod blev de 3 kurser om eksportdokumenter, som skulle have været afholdt i foråret, udskudt til efteråret. Her lykkedes det heldigvis at afholde alle fem planlagte kurser i september/oktober. Derudover har vi afholdt workshops og konsulentbesøg, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Det kan vi gøre både fysisk og virtuelt. 

Kontakt Anette Suhr Rasmussen, hvis man vil høre mere om f.eks. hjælp til at komme i mål med oprindelsesdokumentation, leverandør erklæringer, få styr på Incoterms reglerne eller andre praktiske eksportudfordringer. 

Så snart der bliver mulighed for at holde fysiske kurser og seminarer igen, vil der blive sendt invitationer ud til både kurser om eksportdokumenter og Incoterms. Vi glæder os til, at vi kan mødes igen, det er altid en utrolig stor fornøjelse og givende at mødes, netværke og dele viden.