12.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Opdatering af HS koder træder i kraft 1. januar 2022

De internationale HS koder har været igennem en omfattende revision. Ændringer og tilføjelser har været nødvendige for at tilpasse systemet til blandt andet ændrede handelsmønstre, fokus på miljø, sikkerhed, sundhed, digitalisering og teknologisk udvikling.

HS2017 bliver til HS2022

HS er det harmoniserede system, hvor den seks-cifrede kode, anvendes over hele verden til en ensartet klassificering af varer. Det er den syvende udgave, og denne opdatering gælder overordnet for alle lande, som er med i HS kodesystemet i modsætning til de opdateringer, som kun gælder for EU's toldtarif.

Det er vigtigt, at man som virksomhed sikrer sig, at de HS koder, som man anvender i forbindelse med fortoldning af varer, udførsel i E-eksport og Intrastat, er korrekte. Det har betydning, hvis man ikke holder sig orienteret og tariferer, sine varer forkert.

Opdateringen påvirker også KN- og TARIC-koderne og Toldstyrelsen har udsendt information om hvordan man kan tjekke sine varekoder. Se links til information nedenfor.

Toldstyrelsens nyhedsbrev om ændrede varekoder

Publications Office (europa.eu)

Udtalelse fra WCO