18.01.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Alternative oprindelsesregler for landene i PEM konventionen

EU har indgået aftale om alternative oprindelsesregler med landene i PEM-konventionen, og det gode er, at de nye regler generelt er mere lempelige. Reglerne trådte i kraft den 1. september 2021, og gælder parallelt med de nuværende regler i PEM-konventionen. Det er vigtigt, at holde sig orienteret om hvornår de enkelte lande tiltræder, og hvilke regler som gælder.

Vigtig information om revision af reglerne for oprindelse og dokumentationskrav for PEM-landene

Landene tiltræder løbende de nye regler, men indtil alle lande er tiltrådt, gælder begge regelsæt. Hvis man anvender Acces2markets, når man skal finde den procesliste, som gælder for en given HS kode, vil begge regelsæt være angivet, såfremt landet er tiltrådt de nye regler. Er det ikke tilfældet, vil det kun være de "gamle", og mindre lempelige regler, som vil være angivet. EU-Kommissionens hjemmeside bliver løbende opdateret, og her kan man se status for de enkelte landes tiltræden.

Dokumentationskrav
Virksomheden skal være opmærksom på, at oprindelsesdokumentationen skal henvise til de regler, som anvendes.

EUR.1-certifikat:
Hvis man laver et EUR.1-certifikat, skal der i certifikatets rubrik 7 stå ”Transitional rules”.

Oprindelseserklæring:
Hvis man sætter en oprindelseserklæring i fakturaen, skal man i erklæringen indsætte ”Origin according to the transitional rules”.

Leverandørerklæring:
Når man skal dokumentere EU-oprindelse med en leverandørerklæring, skal det også fremgå, hvilket regelsæt man anvender.

EUR Med og fakturaerklæring EUR Med :
EUR Med certifikat og fakturaerklæring EUR Med, kan ikke længere bruges, såfremt man anvender Transitional PEM Rules of Origin.

Hvis virksomheden vælger at anvende de nuværende regler, er dokumentationskravene uændrede.

Se Kommissionens guidance om de alternative regler, som kan downloades lidt nede på siden.
Se Skat's seneste nyhedsbrev, som også adresserer, hvorledes man skal forholde sig, når man importerer varer fra PEM landene.

Opdatering i Eksporthåndbogen af landene i PEM konventionen

Alle EU lande, Turkey, Albania, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Faroe Islands, Georgia, Iceland, Israel, Jordan, Kosovo, Lebanon, Liechtenstein, Montenegro, North Macedonia, Norway, Palestine, the Republic of Moldova, Serbia, Switzerland, and Ukraine, bliver opdateret hurtigst muligt i Eksporthåndbogen med denne information under Eksportdokumenter.