Eksportkontrol

DI kan vejlede din virksomhed, hvis du sælger produkter, teknologier eller tjenesteydelser, der kræver eksporttilladelse. Der kan være tale om våben, militært udstyr eller civile produkter, som kan anvendes til militære formål (såkaldte dual-use produkter). Det kan også dreje sig om produkter, der ikke må sælges til givne lande eller personer på grund af internationale sanktioner.

Sådan kan DI vejlede dig

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at der er indhentet de fornødne tilladelser til de produkter, teknologier og tjenesteydelser, man eksporterer. Området er præget af stor kompleksitet og et regelsæt, der løbende ændres. DI står altid til rådighed for medlemsvirksomhederne i relation til de spørgsmål, der måtte være i relation til eksportkontrol.

Eksport af våben og militært udstyr

Virksomheder, der udfører våben eller militært udstyr fra Danmark, skal søge Justitsministeriet om tilladelse. Der kræves ligeledes tilladelse til eksport af teknologier og viden om, hvordan man fremstiller våben og militært udstyr. Justitsministeriets hjemmeside indeholder aktuel information om reglerne for eksport af våben og militært udstyr. Heraf fremgår også, hvordan der konkret søges om tilladelse til eksport.

Justitsministeriets hjemmeside

Dual-use produkter

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Det kan eksempelvis være sensorer og lasere eller programmer og software. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. EU har udarbejdet en fælles liste over dual-use produkter, der kræver tilladelse fra nationale myndigheder, inden de kan eksporteres. Listen betegnes også som EU’s kontrolliste.

Produkter, der ikke står på kontrollisten, kan også være omfattet af krav om eksporttilladelse, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser. Bestemmelserne omfatter eksportordrer, hvor eksportøren enten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at produktet skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben. Relevante advarselslamper kan eksempelvis være, hvis kunden har forbindelse til militæret i et ikke-vestligt land, er ukendt, vil betale på en atypisk måde eller ønsker produktet leveret på utraditionel måde.

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der har til opgave at udstede en tilladelse til eksport af dual-use produkter. Erhvervsstyrelsens hjemmeside om eksportkontrol indeholder aktuel information om reglerne for eksport af dual-use produkter, herunder hvordan man søger om tilladelse til eksport.

Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Sanktioner

Det internationale samfund kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler - eksempelvis udvikling af ulovlige atomprogrammer. Sanktionerne kan tillige omfatte navngivne personer, virksomheder eller organisationer, der skønnes at medvirke til overtrædelsen af internationale konventioner, fordi de eksempelvis bidrager til at holde gang i konflikter.

I Danmark er administration af og vejledning om sanktioner delt mellem flere myndigheder. Af Udenrigsministeriets hjemmeside om sanktioner fremgår, hvilke lande der er underlagt sanktioner, og hvilke danske myndigheder der er ansvarlige for at håndhæve og vejlede om de forskellige typer af sanktioner.

Virksomheder, der ønsker afklaring i forhold til salg af våben eller militært udstyr til lande eller personer omfattet af sanktioner, skal rette henvendelse til Justitsministeriet. Spørgsmål i relation til udførelse af dual-use produkter og øvrige produkter, der måtte være underlagt sanktioner i forhold til enkelte lande, skal rettes til Erhvervsstyrelsen.

Udenrigsministeriets hjemmeside

Amerikanske produkter

Danske virksomheder påvirkes i stigende grad af de amerikanske regler for eksport af forsvarsmateriel og dual-use produkter. De amerikanske eksportkontrolregler adskiller sig således fra andre landes eksportkontrolregler ved at de håndhæves ekstraterritorialt - det vil sige også uden for USA’s grænser.

De amerikanske regler gælder i en række tilfælde ved eksport fra Danmark af amerikanske produkter, software og teknologi. Eksport fra amerikanskejede virksomheder i Danmark kan også være underlagt de amerikanske regler. Det er virksomhedens eget ansvar at overholde de amerikanske regler. Konsekvenserne ved at overtræde de amerikanske regler kan være alvorlige. Den danske virksomhed risikerer at blive udelukket fra at handle med USA. Derudover risikerer man bøder og i yderste tilfælde fængselsstraffe.

DI hjælper gerne virksomhederne med at belyse spørgsmål i relation til de amerikanske regler. Der er ingen danske myndigheder, der kan vejlede om de amerikanske regler.

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold