Vi rådgiver dig

SMV:Digital

Rådgivning om bl.a. e-handel, digital omstilling og kompetenceudvikling eller investeringsstøtte til udstyr, maskiner, software mv.

Der er åbent for ansøgning nu til tilskud til bl.a. rådgivning om digital bogføring på op til 25.000 kr., digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse op til på 50.000 kr. og investerings- og rådgivningsstøtte på op til 250.000 kr.

Der er åbent for fem forskellige puljer. Flere puljer åbner i efteråret 2022.

Puljens indehold

Puljen indeholder investeringsstøtte, tilskud til privat rådgivning og større og mindre tilskuds vouchers. Alle tilskud kræver 50 pct. egen medfinansiering i form af kontantbetaling, egne afholdte timer eller et mix af disse. Puljerne indeholder samlet set 102,5 mio. kr.

Som noget nyt skal godkendte projekter i denne pulje dokumentere en markedssøgning, når der vælges rådgiver. Dette kan gøres nemt og enkelt via SMV:Digitals rådgiverdatabase. Samtidig skal der løbende i projektet registreres timer for projektdeltagere. Læs mere om krav til markedsafsøgning og timeregistrering i ansøgningsguiden.

Tre typer af tilskud til rådgivning

 • Tilskud til rådgivning om digital bogføring på op til 25.000 kr.
  • Krav om 2-49 fuldtidsansatte 
 • Tilskud til rådgivning om digital robusthed på op til 50.000 kr.
  • Krav om 2-49 fuldtidsansatte
 • Tilskud til rådgivning på op til 25.000 kr. eller 100.000 kr.
  • Virksomheder med 3-249 fuldtidsansatte og minium 2 mio. kr. i omsætning i seneste aflate årsregnskab kan søge op til 100.000 kr. 
  • Virksomheder med 2-49 fuldtidsansatte kan søge op til 25.000 kr.

Tilskud til investering

 • Tilskud til investering i ny teknologi samt tilhørende rådgivning på op til 250.000 kr. for virksomheder med
  • 3-249 fuldtidsansatte
  • Omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste aflagte årsregnskab 
  • Businesscase

Hvem kan søge?

 • Virksomheder med et dansk CVR-nummer med maksimal omsætning på 50 mio. euro eller balance på 43 mio. euro.
 • Virksomheder der ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler.

Bemærk  specifikke krav  afhængigt af størrelse af tilskud, der søges.

Vigtige datoer

I foråret 2022 åbner følgende puljer hos SMV:Digital

I efteråret 2022 åbner desuden følgende puljer

 • Pulje med tilskud til rådgivning på 25.000 kr. – august/september*
 • Pulje med tilskud til investering i ny teknologi på 250.000 kr. – oktober*
 • Pulje med tilskud til rådgivning på 100.000 – november*

*Åbningstidspunkter for puljerne i efteråret 2022 er foreløbige. Tilmeld dig SMV:Digitals notifikation for at få besked, når de præcise åbningsdatoer for efteråret bliver offentliggjort.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen? Så kontakt fagleder  Jes Lerche Ratcher  for konkret vejledning for din virksomhed - eller brug kontaktformularen forneden. 

Vil du vide mere?

Kontakt DI

E-HANDEL: DI's eksperter kan også hjælpe dig med e-handel i Danmark og til udlandet gennem events, rådgivning, analyser, netværk og værktøjer. Læs mere her

Relateret indhold