Vi rådgiver dig

SMV:Vækstpilot

Mulighed for ansættelse af en vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) i op til 6 mdr. med dækning på maksimalt 15.000 kr./mdr. dvs. samlet tilskud på op til 90.000 kr.

Der er åbent for ansøgninger nu – ansøgninger behandles løbende.

Puljens indehold

En “vækstpilot” er en ny medarbejder, som inden ansættelse skal være registreret ledig i Danmark og have en uddannelse (gælder både faglærte og højtuddannet). Inden ansættelsesstart skal vækstpiloten gennemføre et kort kompetenceudviklingsforløb inden for et område, der er relevant for den opgave, der skal løses i jeres virksomhed.

Vækstpiloten ansættes i op til 6 mdr. på ordinære vilkår. En virksomhed kan få dækket 50 pct. af omkostningerne (dog max. 15.000 kr./mdr., altså samlet op til 90.000 kr. ). Der kan ansættes én vækstpilot pr. virksomhed. To virksomheder må gerne dele en vækstpilot.

Med en vækstpilot kan du få nye kompetencer ind i virksomheden, som løser din konkrete omstillingsopgave f.eks. inden for områder som digitalisering, grøn omstilling eller internationalisering.

Eksempler på omstillingsopgaver:

  • Produkt- og konceptudvikling: Udvikling af nye produkter, services mv.
  • Proces- og produktionsoptimering: Effektiviseringer, indførelse af ny teknologi mv.
  • Bæredygtighed: Udvikling af en grøn, cirkulær strategi og nye processer mv.
  • Digitalisering: Implementering af nye systemer som CRM, ERP, lagerstyring og analyseværktøjer
  • Eksport: Udvikling af international markedsstrategi mv.

Hvem kan søge?

SMV’er der har behov for nye kompetencer til at løse en omstillingsopgave f.eks. inden for eksport, projektledelse, salg eller markedsføring.

Det er et krav, at virksomheden ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler.

Vigtige datoer

Puljen åbnede i efteråret 2021 og ansøgninger behandles løbende.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen? Så kontakt chefkonsulent Dennis Jensen for konkret vejledning - eller brug kontaktformularen forneden. 

Vil du vide mere?

Kontakt DI

Relateret indhold