Finansiering til internationale aktiviteter

DI kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik over mulighederne for at få støtte og finansiering til internationale aktiviteter.

Har din virksomhed brug for at finde finansiering til øget salg på eksportmarkederne? Eller har I oplevet problemer med adgang til kredit? Eller har I lidt tab på udenlandske debitorer, der er gået konkurs?

Der findes mange forskellige muligheder for at få støtte og finansiering til, at din virksomhed kommer ud over rampen på eksportmarkederne.

DI giver dig overblik over alle de gode muligheder, der er findes med statslig finansiering som eksempelvis eksportkreditter, investeringer og lån til kommercielle projekter samt garantier og forsikringer.

Sådan kan DI vejlede dig

  • Overblik over relevante støtteordninger for din virksomhed

  • Vejledning om finansieringsmuligheder, herunder forstudier, eksportkreditter, arbejdskapital og eksportfinansiering

  • Adgang til information om, hvordan du undgår at tabe penge på dine udenlandske debitorer gennem forsikring og garantier

Hvor kan du finde hjælp?

Kreditforsikring

Kreditforsikring sikrer din virksomhed mod tab, hvis dine kunder er ude af stand til at betale. Forsikringen dækker en stor del af dit udestående, og kan derfor også være med til at sikre din adgang til likviditet, da risikoen for tab på debitorer er begrænset. Der findes i Danmark en række kreditforsikringsselskaber, der tilbyder denne ydelse.

Trade finance

Trade finance instrumenter udbydes typisk af bankerne, og kan bruges til at afdække en række risici, der kan opstå, når man handler med udlandet. Trade finance dækker over finansielle instrumenter som remburser, udenlandsk inkasso og betalingsgarantier.

Eksport- og Investeringsfonden

Eksport- og Investeringsfonden (EIFO) er danske virksomheders fælles indgang til risikovillig statslig finansierin. EIFO tilbyder en række instrumenter, der giver adgang til finansiering og sikrer danske virksomheder og banker imod de politiske og økonomiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.

EIFO

Investeringsfonden for Udviklingslande

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) investerer sammen med danske virksomheder i kommercielle projekter i udviklings- og vækstlande. IFU kan deltage med lån og egenkapital.

IFU

Danida

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. Danida kan være med til at sikre finansiering gennem forskellige finansielle instrumenter, der øger mulighederne for, at erhvervslivet bidrager til FN's verdensmål.

Danida (um.dk)

Peter Dige Thagesen

Peter Dige Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret indhold