Har du styr på EU's indre marked?

– Brug dine muligheder og kend dine rettigheder.

Dine rettigheder: Tag kampen op!

EU’s indre marked er verdens største zone for fri samhandel. Det er resultatet af et vedvarende samarbejde mellem EU-landene, der har fjernet tusindvis af tekniske, juridiske og bureaukratiske handelshindringer.

I langt de fleste tilfælde fungerer det indre marked godt, men det hænder stadig, at virksomheder støder på udfordringer, som de med rette kan undre sig over: Skal mit produkt eller min tjenesteydelse virkelig efterleve dette krav? Og hvem kan hjælpe mig med at gøre myndighederne opmærksom på, at kravet måske er ulovligt ifølge EU-retten?

Som virksomhed har du en række muligheder for at få prøvet, hvorvidt et krav fra udenlandske eller danske myndigheder er lovligt. Du har også mulighed for at gøre opmærksom på bøvlede regler, som kan forenkles uden at gå på kompromis med formålet med lovgivningen.

Der er både danske og fælles EU-fora, som tester eventuelle handelshindringer på det indre marked og arbejder på at finde enklere løsninger på byrdefuld regulering. Blandt dem er problemløsningstjenesten SOLVIT, det europæiske regelforenklingsorgan REFIT platformen og Erhvervslivets EU- og Regelforum.

DI er repræsenteret i de danske fora og har et godt kendskab og gode relationer til de europæiske, så vi i fællesskab kan forsøge at løse jeres udfordring.

Hent denne side i printerventligt PDF-format.

  1. At blive tvunget til at ændre dit produkt og/eller dets mærkning, selvom det lovligt markedsføres i andre EU-lande.

  2. Krav om specifikke tests eller særlig dokumentation, der ikke er påkrævet i andre EU-lande.

  3. At Danmark stiller strengere krav, end hvad der følger af EU-reguleringen, hvis andre EU-lande har implementeret EU-reglerne mindre byrdefuldt.

  4. At der stilles illegitime eller bøvlede krav til udførelse af tjenesteydelser i andre EU-lande.

  5. Hvis I oplever unødvendigt byrdefulde eller administrativt tunge regler eller praksis

Eksempel:

Hvordan hjælper DI?

Danske banker tager langt højere gebyrer ved virksomhedernes overførsler af penge til andre EU-lande, end bankerne i flere af vores nabolande.

Det er konkurrenceforvridende for danske virksomheder – især for virksomheder med mange mindre ordrer, som ofte er SMV’er. For dem bliver minimumsgebyret uforholdsmæssigt stort i forhold til ordrens størrelse. Det begrænser virksomhedernes incitament for at gå ind på nye eksportmarkeder.

Derfor henvendte en af DI’s medlemsvirksomheder sig til DI med problemet. Sammen valgte vi at dokumentere og fremlægge sagen for det Erhvevslivets EU- og Regelforum der efterfølgende anbefalede regeringen at undersøge mulighederne for at løse udfordringen.

Samtidig er Europa-Kommissionen gået ind i sagen, og en konkret forordning, der skal begrænse gebyret, er blevet fremsat, forhandlet og vedtaget i 2018 med opbakning fra den danske regering og danske medlemmer af Europa-Parlamentet. De nye regler, der begrænser gebyrets størrelse markant, træder i kraft i slutningen af 2019.

DI har været dybt involveret i sagen gennem hele processen og via tæt dialog med både danske og europæiske beslutningstagere er det lykkedes at sætte udfordringen og mulige løsninger på den danske og europapolitiske dagsorden, så danske virksomheder nu kan se frem til konkurrencedygtige gebyrer, når de handler på det indre marked.

Mette Peetz-Schou

Mette Peetz-Schou

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3022
  • Mobil +45 4037 3728
  • E-mail meps@di.dk

Relateret indhold