Handel på de globale markeder

Mangler din virksomhed  overblik over muligheder og udfordringer, når man bevæger sig ud på de globale markeder? Hos DI kan du få vejledning om de handelsaftaler, der er relevante for din virksomhed. DI står også klar til at hjælpe, hvis din virksomhed rammes af handelsbarrierer.

Sådan kan DI vejlede din virksomhed

De globale eksportmarkeder rummer store vækstmuligheder, men kræver også, at man kan navigere i et regelsæt, der spænder over både WTO-aftaler og EU’s mere end 70 handelsaftaler. DI kan hjælpe med at danne overblik over regler og vilkår på verdensmarkedet, så din virksomhed kan opnå den største mulige gevinst på eksportmarkederne.

EU´s handelsaftaler

Hvordan kan din virksomhed drage fordel af handelsaftalerne?

EU’s handelsaftaler er indgået på forskellige tidspunkter, og der er også forskel på deres ambitionsniveau. Fælles for aftalerne er, at de fjerner tolden for stort set alle varegrupper. EU’s nyere handelsaftaler - eksempelvis med Sydkorea, Canada og Japan – indebærer et dybere økonomisk samarbejde. Disse aftaler giver derfor også adgang til servicemarkeder, bedre investeringsvilkår, harmonisering af visse tekniske krav og mulighed for at deltage i dele af de offentlige udbud.

DI kan hjælpe dig med at få:

  1. Overblik over toldsatserne ved im- og eksport til lande uden for EU.
  2. Indsigt i mulighederne for hver af EU’s handelsaftaler.
  3. Status for EU’s forhandlinger om handelsaftaler, og hvornår aftalerne kan forventes at træde i kraft.

Få mere viden

Du kan selv søge yderligere information ved at bruge EU-Kommissionen og SKATs søgeværktøjer i forhold til toldsatser ved im- og eksport til lande uden for EU:

EU's Access2Markets-portal

SKATs TARIC-database

Desuden indeholder Kommissionens hjemmeside om international handel nyttige informationer om EU's mange handelsaftaler:

Handelsaftaler generelt

Handelsaftale med Canada

Handelsaftale med Japan

Handelsbarrierer

Hvad stiller du op, når din virksomhed støder på diskriminerende og byrdefulde krav?

Det fleste virksomheder er stødt på handelsbarrierer, der begrænser markedsadgangen og/eller forhindrer virksomheden i at indrette forretningen på den mest effektive måde. Handelsbarriererne kan komme til udtryk ved besværlige toldprocedurer, tekniske reguleringer, mangelfuld beskyttelse af patentrettigheder, begrænset adgang til offentlige udbud, ringe vilkår for at foretage investeringer mv. Fælles for barriererne er, at de er byrdefulde og diskriminerer til fordel for lokale virksomheder.

Handelsbarrierer behøver ikke være ulovlige. Hindringer kan skyldes, at der ikke foreligger en handelsaftale, eller at den eksisterende handelsaftale ikke dækker det pågældende område. DI kan vejlede din virksomhed om, hvorvidt der er tale om ulovlige handelsbarrierer. Desuden kan DI vejlede om mulighederne for at få de danske myndigheder til at rejse sagen.

Antidumping og safeguards

Hvilke varer er ramt af antidumping- og beskyttelsestold?

International konkurrence er sundt og fremmer produktiviteten, men der kan forekomme forvridninger på de globale markeder. Derfor kan EU midlertidigt være nødsaget til at lægge ekstra told på bestemte varer.

Det gælder dels antidumpingtold, som EU kan indføre, når det er dokumenteret, at udenlandske konkurrenter sælger deres produkter til kunstigt lave priser. Desuden kan EU indføre safeguards/beskyttelsestold, hvis der sker en pludselig og voldsom stigning i importen af et givent produkt, som truer den hjemlige industri.

Antidumping- og beskyttelsestold beskytter de sektorer, der udsættes for konkurrenceforvridning, men kan også være en omkostning for de virksomheder, der importerer de pågældende produkter. Desuden kan eksport fra EU være mål for andre landes antidumping- og beskyttelsestold. Er du i tvivl, om din virksomhed er eller bliver ramt af antidumping- eller beskyttelsestold, kan du få vejledning hos DI.

Vejledninger

Guide til brug af EU's handelsaftaler

Klik her
Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold