Vi rådgiver dig

EU's Energiunion

Unionen vil bygge på et styrket indre energimarked med mere samarbejde på tværs af EU's medlemslande samt sikre gennemførelsen af EU's 2030 energi- og klimapolitik.

Foto: Getty

Adgang til bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energi er afgørende for EU’s nuværende og fremtidige velstand. EU er i dag overordnet den mest energieffektive region internationalt set og har den største udbygning af vedvarende energi. Trods det er EU’s også verdens største energi importør og importere årligt omkring halvdelen af sit energiforbrug.

Der er stor forskel på medlemslandenes energiforsyningssituation. Danmark har en høj grad af forsyningssikkerhed, mens medlemslande især i det tidligere Østeuropa har en stor afhængighed af gasimport. EU-Kommissionen har EU’s energiforsyning som sin højeste prioritet og fremlagde i begyndelsen af 2015 rammen for En EU Energi Union.

Energiunionen har fem fokusområde:

  1. En sikker og bredt sammensat forsyning af energi
  2. EU’s indre energimarked
  3. Energieffektivitet
  4. Reduktion af klimabelastningen
  5. Forskning- og udvikling

Energiunionen udgøres bl.a. af de politisk besluttede mål og direktiver i EU’s ”Ren energi pakke knyttet til vedvarende energi, energieffektivisering og EU’s el-marked.  Unionen vil bygge på et styrket indre energimarked med mere samarbejde på tværs af EU’s medlemslande. Unionen skal også sikre gennemførslen af EU’s 2030 energi- og klimapolitik. Det forventes, at der i den kommende EU-Kommissionsperiode vil være fokus på bl.a. revision af EU’s gasmarked. De eksisterende direktiver og forordninger forventes at skulle revideres i 2023. Et centralt element i styringen af EU’s Energiunion er den særlige governance forordning (på dansk forvaltningsforordningen), som skal sikre implementering af EU’s mål og politiske aftaler. Alle lande skal årligt indsende en omfattende landeplan for konkrete initiativer og planer der skal sikre implementering på EU-niveau.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- & klimapolitik

Klimaområdet herunder klimaforhandlingerne, EU's CO2-kvotemarked og klimaplanen. Koordinator for energi- og klimapolitik i EU-regi.

Relateret indhold