Kemi

Vil du blive klogere på, hvordan din virksomhed skal forholde sig til lovgivning om kemi? DI vejleder små og store virksomheder om kemilovgivning og forordninger.

REACH – EU’s værn mod skadelig kemi

Næsten alle virksomheder skal i dag forholde sig til kemi på den ene eller anden måde. Særligt virksomheder, der importerer, producerer eller sælger kemikalier, skal altid forholde sig til EU’s kemilovgivning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances). Under REACH har virksomheder et stort medansvar for, at kemikalier anvendes sikkert og korrekt til glæde for mennesker og miljø. Virksomheder i EU, der bruger eller importerer kemi i produkter, skal i vidt omfang forholde sig til de dele, der handler om:

  • Begrænsninger af anvendelsen
  • Sikkerhedsdatablade
  • Videregivelse af information i værdikæden   

REACH og CLP forordningen

Her kan du læse om REACH og CLP forordningen.

REACH CLP forordningen

CLP Forordningen om mærkning af kemikalier

I forhold til mærkning af kemiske stoffer og blandinger er det CLP forordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), der er omdrejningspunktet. CLP forordningen er en levende lovgivning, og nye kemikalier eller ændringer af nuværende klassificeringer bliver optaget i CLP i takt med, at vi bliver klogere på kemien omkring os. Virksomheder gør derfor klogt i at følge med i, hvilket fareniveau stofferne i deres produktion har ifølge CLP. 

Branchespecifikke regler om kemi

Der findes en række lovgivninger, der regulerer specifikke branchers anvendelse af kemi, som virksomheder bør sætte sig ind i:

Biocider Kosmetiske produkter Kemi i elektronik (RoHS) Materialer til fødevarekontakt Kemikalielovgivningen Vaske- og rengøringsmidler
Helle Westphal

Helle Westphal

Fagleder

Kitt Bell Andersen

Kitt Bell Andersen

Chefkonsulent

Relateret indhold