Få en grønnere forretning

Ambitionerne for grøn omstilling går for tiden en vej - og det er op. Måske du har uudnyttede forretningspotentialer? Her får du hjælp til miljømærker, miljøledelse, grønne indkøb og værktøjer til cirkulær økonomi.

Grøn Cirkulær Omstilling (GCO)

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder.

Projektet skal hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Det kan enten foregå gennem individuel rådgivning, kollektive forløb eller korte intensive forløb. Læs mere om de forskellige forløb her.

Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Læs mere her.

Hvis din virksomhed vil i gang med cirkulær økonomi, kan I søge om at deltage i projektet og modtage gratis rådgivning her.

DI er partner i projektet, som drives af Lifestyle and Design Cluster, CLEAN og en række andre aktører.

MATChE - omstil dig idag

Kickstart jeres virksomheds omstilling til en cirkulær økonomi.

MATChE projektet søger danske producenter til et Acceleratorprogram, hvor din virksomhed kan få adgang til 75 timers rådgivning i cirkulær økonomi af anerkendte eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet. Vi hjælper jer med at afdække mulige strategier for cirkulær økonomi, støtter jer i at finde fokus og igangsætte konkrete initiativer som fx at undersøge potentialerne for at ændre jeres produktdesign, gentænke jeres forretningsmodeller og finde nye samarbejdskonstellationer over hele værdikæden.

Mulighederne er:

 • At generere din parathedsscore, identificere mangler og muligheder og forberede din virksomhed til at kickstarte en cirkulær rejse.
 • At blive en del af vores skræddersyede acceleratorprogram fokuseret på 8 dimensioner for parathed og kickstarte din omstilling.
 • At blive MATChEt op med virksomheder, som står over for tilsvarende udfordringer, dele dine successer og bidrage til at skabe en hub af erfaringer.

MATChE er et program drevet af Danmarks Tekniske Universitet med formål at støtte dansk industri i at øge konkurrenceevnen, vækste og at skabe nye arbejdspladser. Projektet har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til cirkulær økonomi ud fra en vurdering af nuværende parathed og strategiske drivere.

Gå til MATChE

 

 

Miljømærkerne

Få et miljømærke på dine produkter og styrk din virksomheds troværdighed.

Vi ser en stigende interesse for bæredygtighed blandt både forbrugere og de offentlige indkøbere, hvilket understøtter behovet for at kunne dokumentere en virksomhed eller et produkts ansvarlighed. En af de mest troværdige måder at dokumentere og kommunikere miljømæssig bæredygtighed på er gennem anerkendte miljømærker. Miljømærker kan både bidrage til at styrke virksomhedens profil over for kunder og samarbejdspartnere, og reducere omkostninger ved at minimere forbruget af energi, vand, kemi eller andre ressourcer.

Svanemærket og EU blomsten

Miljømærkernes mål er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs, hvilket er til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker og står for:

 • skrappe miljøkrav
 • skrappe krav til kemikalier
 • stramning af krav
 • certificering og kontrol

Du finder Svanen og Blomsten på produkter og serviceydelser, lige fra vaskepulver, husholdningspapir, legetøj, byggeprodukter, møbler og el-apparater til miljømærkede serviceydelser som f.eks. rengøring, trykkerier og hoteller. Når forbrugeren vælger et produkt mærket med Svanen eller Blomsten, er det med et ønske om at mindske miljøbelastningen. Miljømærkerne viser forbrugeren, at det givne produkt er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori, og derfor er der et klar forretningspotentiale.

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997.

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. EU’s Blomst og det nordiske Svanemærke

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Miljøledelse

Indfør miljøledelse i virksomheden og målret jeres indsat mod de væsentligste miljøforhold.

Ved at indføre miljøledelse målretter I jeres indsats mod de væsentligste miljøforhold eksempelvis håndteringen af affald og kemikalier. Med et miljøledelsessystem skal din virksomhed kunne dokumentere, at den håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde, samt at virksomheden lever op til gældende lovgivning. 

Et miljøledelsessystem medfører blandt andet udarbejdelsen og vedtagelsen af en miljøpolitik og en fastsættelse af miljømålsætninger, mål og handlingsplaner. Systemet indebærer desuden, at virksomheden indfører og vedligeholder et styringssystem med procedurer for de væsentligste aktiviteter. I dansk lovgivning er der ikke krav om, at virksomheder skal indføre et miljøledelsessystem, men systemet kan åbne op for et grønt forretningspotentiale.

Der findes to officielle miljøledelsesstandarder, hvor begge systemer er frivillige at anvende. Dette er internationale ISO 14001 standarder og det europæiske miljøledelsessystem Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Med en systematisk tilgang til miljøledelse skabes der et overblik, og der sikres kontinuerlige forbedringer af virksomhedens/organisationens miljøindsats samt overholdelse af lovgivning. Mere information

Forum for Bæredygtige Indkøb

Hvis dig og din virksomhed er interesseret i, hvordan I bedre kan købe bæredygtigt ind for at drive en miljøbevidst og samfundsansvarlig forretning så meld jer ind i Forum for Bæredygtige Indkøb.

Forum for Bæredygtige Indkøb er et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet. De arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder.

Det gøres blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

Forum er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemskab er gratis, uforpligtende og personligt.

Forum driver portalen ansvarlige indkøb, der samler og formidler viden og værktøjer og best practice cases samt løbende udsender nyheder om bæredygtige indkøb fra ind- og udland. Der er et tæt samarbejde med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, så flere får gavn af Partnerskabets ambitiøse grønne indkøbsmål.

Nye Forretningsmodeller

Hvis du arbejder med cirkulære forretningsmodeller men er i tvivl om hvilke regler, der gælder, så er portalen, Nye Forretningsmodeller din adgang til myndighederne.

Nyeforretningsmodeller.dk er din fælles indgang til myndighederne.

Nye Forretningsmodeller sørger for, at dig og din virksomhed får et samlet svar fra de relevante myndigheder, hvis du har spørgsmål om regler inden for:

 • Cirkulære forretningsmodeller
 • Data og ny teknologi
 • Deleøkonomiske forretningsmodeller
 • E-handel

Cirkulær økonomi

Med en cirkulær forretningsmodel kan dig og din virksomhed udnytte mulighederne i genbrug og genanvendelse af materialer og produkter og derved nedbringe spild af dyrebare ressourcer. En cirkulær tilgang i jeres produktion kan forbedre miljøet og samtidig udgøre en økonomisk fordel for jeres virksomhed.

Få tjek på reglerne

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler, der gælder for eksempelvis tilbagetrækning af emballage, for godkendelse af genbrugsmaterialer, eller hvis du oplever, at de gældende regler står i vejen for, at du kan komme i gang med en cirkulær forretningsmodel, så skriv til Nye Forretningsmodeller og få svar på dine spørgsmål her.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

Relateret indhold

Relateret indhold