NIS2 Vejledningsunivers

Her kan du som DI-medlem få hjælp og vejledning til at leve op til de kommende krav i cybersikkerhedsreguleringen fra EU kaldet NIS2. Gå allerede i gang nu – til oktober 2024 skal du være parat.

Om vejledningsuniverset og ansvarsfraskrivelse

DI har valgt at stille vejledning om NIS2 til rådighed for DI-medlemmer allerede nu, selvom vi endnu ikke ved, hvordan NIS2-reguleringen helt konkret bliver implementeret i Danmark.

DI opfordrer medlemmerne til ikke at vente med at se på deres virksomheds cybersikkerhed og tage stilling til, hvad der er brug for at styrkes – kom i gang allerede nu.

Vejledningsuniverset vil blive opdateret, når der kommer relevant nyt om implementeringen fra myndighederne. Materialet er udarbejdet i samarbejde med KPMG.

DI og KPMG fraskriver sig ethvert ansvar for medlemmernes anvendelse af materialet og kan hverken gøres ansvarlige for fejl og mangler i indholdet eller for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker således på eget ansvar.

Tidslinje

 • 27. december 2022

  NIS2 Direktivet publiceres officielt og medlemslandende har herefter 20 dage + 21 måneder til at implementere det i national lovgivning.

 • Marts 2023

  Medlemslandene skal deklarere deres respektive nationale strategi for implementering.

 • Registrering

  Medlemslandene skal indrapportere til et centralt EU-register, hvilke enheder, der er i scope til at blive omfattet af NIS2.

 • 18. oktober 2024

  Medlemsstaterne skal vedtage og offentliggøre de nødvendige foranstaltninger for at overholde NIS2-direktivet. Herefter træder compliance-krav i kraft tillige med mulighederne for sanktioner (bøde/ansvarsstillelse).

Brug D-mærket som standard til at leve op til NIS2’s krav

NIS2-direktivet tilskynder til, at virksomheder og organisationer bruger europæiske eller internationalt accepterede sikkerhedsstandarder eller EU-landenes egne nationale standarder, for at sikre, at direktivet efterleves.

DI anbefaler, at du som supplement til vejledningen her på siden bruger D-mærkets selvevalueringsværktøj til at arbejde konkret med de enkelte krav i NIS2. Det er gratis. DI er en af de stiftende partnere bag D-mærket.

Med D-mærket kan virksomheder vise over for kunder og samfund, at de lever op til minimumskravene i NIS2-direktivet. D-mærket kan også bruges som værktøj og krav i dialog med underleverandører, som indirekte bliver omfattet af NIS2.

Læs mere
Helene Jakobe Bom

Helene Jakobe Bom

Konsulent