Vi rådgiver dig

Årsrapportprisen

FSR – danske revisorer og DI afholder årets store prisuddeling på regnskabsområdet den 16. september 2024 i Industriens Hus, hvor vi hædrer og fejrer årets vinder af årsrapportprisen samt diplomvinderne, der anerkendes for særligt gode beskrivelser på udvalgte områder.

På årets konference fokuserer vi på udviklingen i rapporteringen om bæredygtighed og vejen mod fuld implementering af CSRD og ESRS. Vi præsenterer gode eksempler på rapporteringen og virksomheder, der er langt i arbejdet, beskriver deres erfaringer med udviklingen af den gode bæredygtighedsrapport. 

Herudover sætter vi fokus på equity story samt den seneste udvikling og trends i års- og koncernregnskabet. Vi samler trådene, debatterer de aktuelle udfordringer og hylder den gode årsrapport i sin helhed. 

Glæd dig til indlæg fra EU Kommissionen, om udviklingen i EU’s krav til rappor-teringen, og til nyt fra EFRAG og Erhvervsstyrelsen. 

Det hele krydres med debatter med virksomhederne og revisorerne samt med konkrete eksempler lige til at tage med hjem og implementere i næste års rapportering.

Kriterierne for årsrapportprisen 2024

Årsrapportprisen uddeles til den danske virksomhed, der samlet set vurderes at være bedst i forhold til de opstillede vurderingskriterier. Årsrapporten skal desuden tjene som inspiration for andre og bidrage til at løfte det allerede høje niveau for de danske virksomheders rapportering.

I kriterierne for 2024 fokuseres både på beskrivelsen af virksomhedens eksterne forhold, egne forhold og oplysningerne i års- og koncernregnskabet:

 • Tydelig beskrivelse af effekten på årets resultat samt på den forventede fremtidige forretning og indtjening af eksterne forhold som f.eks. klimarelaterede,
 • makroøkonomiske og geopolitiske forhold
 • Indarbejdelse og integrering af bæredygtighedsforhold i den samlede rapportering
 • Beskrivelse af hvordan klimaspecifikke forhold har påvirket det finansielle regnskab
 • Fokus på beskrivelse af anvendt rapporteringspraksis og konkrete regnskabsmæssige skøn og vurderinger afledt heraf
 • Beskrivelse af effekten af indførelse af minimumsbeskatningsreglerne (Pillar II) og anvendelse af bestemmelserne i IAS 12 herom

Du kan læse om kriterierne for årsrapporten samt tilmelde dig årets event nedenfor. 

Læs om formålet og kriterierne 2024

Hent

Formål med årsrapportprisen

Årsrapportprisen uddeles årligt af DI og FSR – Danske Revisorer til den danske virksomhed, der samlet set vurderes at være bedst i forhold til de opstillede vurderingskriterie.

Årsrapporten skal desuden tjene som inspiration for andre og bidrage til at løfte det allerede høje niveau for de danske virksomheders rapportering.

Desuden uddeles diplomer til virksomheder, der hver især udmærker sig på et særligt område. Disse virksomheder indgår typisk i small- og midcap segmentet.

Målsætningen med årsrapportprisen er at fremme og udvikle best practice gennem fremhævelse af de gode eksempler. Vores fokus ligger på ledelsesberet­ningen og den finansielle rapportering, men der ses også på rapporteringer på nettet, når dette er relevant.

Årsrapportprisen skal desuden skabe interesse for virksomhe­dernes rapportering af korrekt og relevant information. Denne information og kommunikation er essentiel for virksomhedens interessenter som investorer, myndigheder, samarbejdspart­nere og samfundet bredt.

De bedste eksempler fra årsrapporterne fremhæves og bruges til at forbedre og løfte det allerede høje niveau, der er i de dan­ske årsrapporter.

Gennem diskussioner mellem aflæggere, brugere og revisorer sætter vi fokus på trends og tendenser, der kan tjene til inspiration og fremme udviklingen af god praksis.

Hent inspiration fra tidligere år

Årsrapportprisen uddeles som afslutning på en konferencedag, hvor der i løbet af dagen bliver stillet skarpt på de seneste trends i rapporteringen.

I de tidligere år har fokus været:

2023

På konferencen blev der set frem mod behovet for ændret struktur og kommunikation i årsrapporten og for justeringer af regnskabsdelen i lyset af kravet til rapportering om bæredygtighed.

Program Kriterier Publikation - Tendenser, Hovedprisen og diplomer Præsentation - formiddag Præsentation - eftermiddag

2022

Stiller skarpt på, hvordan vi fastholder relevansen af regnskabsdelen i lyset af de stigende krav til beretningen og bæredygtighedsrapporteringen. Gennem dagen diskuteres kravene til regnskabet og oplysninger i noterne, samt behovet for at tilpasset disse så de bedst muligt understøtter de kommende bæredygtighedsrapporter.

Præsentation pt. 1 Præsentation pt. 2 Program Kriterier Publikationer – Tendenser, Hovedprisen og diplomer

2021

Det paradigmeskifte, som er undervejs i bæredygtighedsrapporteringen, det stigende fokus på sammenhængen mellem bæredygtighedsrapporteringen og den finansielle rapportering samt de nye rapporteringskrav, som er undervejs fra EU. Se eller gense årsrapportprisen 2021, og hent programt, præsentation og one-pagers her .

Se eller gense årsrapportprisen 2021 Publikationer – Tendenser, Hovedprisen og diplomer Præsentation

2020

Ændret risikobillede – Ny strategi – Solid ESG rapportering. Hvad skal prioriteres – Strategi, forretningsmodel, ESG risikobilledet på kort og langt sigt? Hent program, præsentation og one-pagers her.

Præsentation - ESG Præsentation

2019

Fokus på forretningen og dens indvirkning. Hvad bliver de næste store skridt? Har nye forretningsmodeller medført et behov for ændringer? Skal vi fokusere mere på driftssiden og dens betydning og indvirkning i en bredere kontekst? Hent program, præsentation og one-pagers her.

Program Præsentation Mål verdensmålene Regnskabshjørnet RegTech scenen

Tidligere års vindere

Tidligere års vindere er:

Vindere 2023
Årsrapportprisen: Arla Foods (øvrige nominerede: Carlsberg, FLSmidth og ISS)
Diplom til Small- og Mid cap: Flügger
Diplom til Small- og Mid cap: Aarsleff

Vindere 2022
Årsrapportprisen: A.P. Møller - Mærsk (øvrige nominerede: DFDS, Netcompany og Ørsted)
Diplom til Small- og Mid cap: Hartmann
Diplom til Small- og Mid cap: Nilfisk A/S

Vindere 2021
Årsrapportprisen: Carlsberg (øvrige nominerede: Novozymes, Nilfisk og Pandora)
Diplom til Small- og Mid cap: DS Norden
Diplom til Small- og Mid cap: ChemoMetec

Vindere 2020
Årsrapportprisen: Novozymes (øvrige nominerede: Arla, DFDS og DSV)
Diplom til Small- og Mid cap: Solar

Vindere 2019
Årsrapportprisen: ISS (øvrige nominerede: Novozymes, Nilfisk og Pandora)
Diplom til Small- og Mid cap: IC Group
Diplom til Small- og Mid cap: Flügger

Vindere 2018
Årsrapportprisen: Arla (øvrige nominerede: DSV, Carlsberg, ISS og Novozymes)
Diplom til Small- og Mid cap: Hartmann:
Diplom til Small- og Mid cap: Zealand Pharma

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen repræsenterer et bredt udvalg af interessenter i og omkring årsrapporten, således at bedømmelsen tager udgangspunkt i både brugeres behov, virksomhedernes udfordringer i udarbejdelsen, revisorernes kvalitetssikring samt regulators og den akademiske vurdering af kravene til en god årsrapport.

Dommerkomitéens medlemmer er:

 • CARSTEN JUST ANDERSEN, Director Consolidation & External Reporting, ARLA
 • HENRIK GRØNNEGAARD, revisor, Director, Deloitte, samt medlem af formandsskabet i Regnskabsudvalget, FSR – danske revisorer
 • KRISTIAN KOKTVEDGAARD, Fagleder, Dansk Industri , samt medlem af EFRAG Sustainability Reporting Board
 • MICHAEL WEST HYBHOLT, Aktieanalytiker, MWH Equity Intelligence
 • PER GUNSLEV, formand for Regnskabsrådet nedsat af Erhvervsstyrelsen, og tilknyttet FSR - danske revisorer
 • PERNILLE BENBORG, Head of Group Compliance & Financial Controlling, ISS
 • SØREN KOK OLSEN, statsaut. revisor, Partner, EY, samt medlem af EFRAG Board, og tilknyttet FSR - danske revisorer
 • THOMAS JUSTINUSSEN, chefanalytiker, Danske Bank Corporate Credit, Compliance & Risk
 • THOMAS RIISE JOHANSEN, professor, CBS
 • TINA AGGERHOLM, chefkonsulent, Dansk Industri

Dommerkomitéen afgør hvilke virksomheder, der skal nomineres og vinde Årsrapportprisen og diplomer på udvalgte områder.

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold