Vi rådgiver dig

Dansk Regnskabsforum

I regi af Dansk Regnskabsforum afholdes hvert år en række arrangementer og Outreach, hvor kommende lovændringer m.v. debatteres.

I Dansk Regnskabsforum mødes regnskabsaflæggere, revisorer, analytikere, standardudstedere, lovgivere og andre brugere til debat om aktuelle emner der påvirker den finansielle eller bæredygtighedsrapporteringen. Møderne tjene som inspiration og erfaringsudveksling samt som bidrag til at fortolke og implementere ny regulering.

Møderne i Dansk Regnskabsforum arrangeres i samarbejde med FSR – Danske Revisorer. Desuden deltager repræsentanter fra Finans Danmark, Forsikring & Pension samt Erhvervsstyrelsen sædvanligvis i møderne.

Diskussionen på møderne tager dels udgangspunkt i en præsentation af reguleringen og dels i konkret identificerede problemstillinger, der præsenteres og anskueliggøres af nogle af DI’s store medlemsvirksomheder.

Formålet med møderne i Dansk Regnskabsforum er således – gennem at en åben og konstruktiv dialog mellem virksomheder, revisorer, brugere og lovgivere – at bidrage til fælles forståelse for udfordringer og mulige forbedringer af reguleringen, samt højne standarden i dansk regnskabs- og rapporteringspraksis. 

Outreach

En del af møderne har et specifikt Outreach format, hvor IASB, ISSB og/eller EFRAG præsenterer udkast til nye standarder eller tanker om fremtidig rapportering.

Outreach møderne er en vigtigt del af standardsætternes Due Process og giver dem mulighed for høre deltagernes kommentarer til udsendte Discussion Papers eller Exposure Drafts.

Formålet med Outreach møderne er at give IASB; ISSB og EFRAG mulighed for:

  • at præsentere det udsendte Discussion Paper eller Exposure Draft
  • at præsentere deres foreløbige holdning samt fremhæve særlige områder og problemstillinger
  • modtage kommentarer og bemærkninger fra aflæggere og brugere, samt
  • modtage forslag til forbedringer af den foreslåede regulering.

Det præsenterede udkast kommenteres og debatteres i et panel bestående af aflæggere, revisorer og brugere, hvorefter debatten åbnes op for alle deltagere i mødet. Kommentarer, bemærkninger og forslag fra møderne opsummeres i et notat fra mødet, der indgår som høringssvar i IASB, ISSB og/eller EFRAGs høringsproces.

Møderne bidrager endvidere med viden og inspiration, der bruges i høringssvar fra DI og de øvrige danske organisationer, der deltager i mødet.

Fakta

IASB – International Accounting Standards Board udsteder International Financial Reporting Standards (IFRS), som skal følges i regnskabsaflæggelsen af alle børsnoterede selskaber i EU. IFRS kan tillige anvendes frivilligt af virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.

ISSB - International Sustainability Standards Board udsteder International Sustainability Reporting Standards (ISRS). De første ISRS er udsendt I udkast. Børsnoterede selskaber i EU forventes ikke at skulle anvende disse.

EFRAG rådgiver EU Kommissionen i regnskabsmæssige spørgsmål, herunder i forhold til anvendelsen af IFRS i EU. EFRAG udsteder tillige European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der skal anvendes i bæredygtighedsrapporteringen for virksomheder i EU med mere end 250 ansatte.

EFRAG Nordic Outreach event on EFRAG’s draft European Sustainability Reporting Standards

Orientering om det væsentligste elementer i høringsudkast til ESRS standarder, samt en diskussion heraf med paneldatere fra EFRAG, brugere, aflæggere og revisorer. Eventet havde også til formål at påvirke EFRAG samt give input til de danske høringssvar.

Webcast fra eventet kan ses på EFRAG’s hjemmeside - link nedenfor

Webcast fra eventet kan ses på EFRAG’s hjemmeside

Webcast fra eventet

EFRAG Outreach in Intangible

Præsentation af forskellige modeller for hvordan immaterielle aktiver kan præsenteres i årsrapporten – både i ledelsesberetningen samt i regnskabsdelen, herunder hvorledes de skal værdiansættes.

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold