Rapportering om bæredygtighed

I de kommende år øges og ændres kravene til rapporteringen om bæredygtighed. Her finder du hjælp og vejledning til at forstå de nye regler samt information om DI’s arbejde på området.