Vi rådgiver dig

Nyt direktiv krav om bæredygtighedsrapportering (CSRD)

EU forventes snart at vedtage ændringer til CSRD direktivet og dermed øge kravene til rapportering om bæredygtighed.

De nye, øgede krav vil gælde for alle børsnoterede virksomheder samt andre virksomheder med mere end 250 ansatte. Kravene vil gælde for regnskabsår der starter 1. januar 2024 og senere.

Nuværende krav til ikke-finansiel rapportering og bæredygtig finansiering

EU stiller allerede krav om at ledelsesberetningen omfatter såkaldt ikke-finansiel rapportering. Disse krav er indarbejdet i årsrapportloven og dækker informationer om miljøforhold, sociale og medarbejderforhold, menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse, samt diversitet i bestyrelsen. Disse krav har været gældende siden Disse krav har været gældende for børsnoterede selskaber og andre store virksomheder (regnskabsklasse C Stor og D siden 2018.

Læs mere her.

Herudover stiller EU krav om rapportering om bæredygtig finansiering, hvor virksomheder i særligt miljøbelastende brancher skal giver oplysninger om andelen af deres omsætning, visse omkostninger og investeringer, der kommer fra de miljøbelastende aktiviteter.

Forslag om nye rapporteringskrav

Den 21. april 2021 vedtog EU Kommissionen, at ændre Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ændringerne omfatter følgende områder:

  • En udvidelse af omfanget af omfattede virksomheder til alle børsnoterede virksomheder og andre virksomheder med mere end 250 ansatte
  • Krav om revision. Det er endnu ikke besluttet om revisionen kan foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor, eller om der skal vælges to forskellige revisorer til henholdsvis den finansielle rapportering og rapporteringen om bæredygtighed. Det er ligeledes ikke afklaret, hvilken grad af sikkerhed der skal anvendes i revisionen, men det forventes at der alene vil blive krav om begrænset sikkerhed i de første år, og at kravene herefter øges.
  • Krav om mere detaljeret rapportering. De detaljerede krav skal fastsættes i Europeans Sustainability Reporting Standards (ESRS). Du kan læse mere om ESRS
  • Krav om digital indrapportering til det offentlige. Alle data skal således ”tagges” og indberettes i lighed med den digitale indberetninger af årsrapporten.

 

Relateret indhold