Vi rådgiver dig

Rapportering om bæredygtighed for virksomheder med 250 eller færre ansatte

De kommende krav om rapportering om bæredygtighed gælder for virksomheder med mere end 250 ansatte, men får også indvirkning på mindre selskaber.

Det generelt øgede fokus på bæredygtighed og de øgede krav om rapportering herom skaber afledte effekter, der på flere måder påvirker der mindre virksomheder. Dette på trods af at virksomhederne ikke i sig selv er omfattet af rapporteringskravene.

Krav fra flere sider

De små og mellemstore virksomheder møder i stigende grad krav om at rapportere om bæredygtighed. Kravene opstår i takt med den generelle stigende fokus på bæredygtighed. Kravene kommer både fra kunder og leverandører i værdikæden, banker, myndigheder og andre interessenter: 

  • Selskaber der skal rapportere i henhold til CSRD, hvortil virksomheden er kunde eller leverandør - enten direkte eller som en del af værdikæden
    Store virksomheder (>250 medarbejdere) skal fremover rapportere om bæredygtighed for hele værdi kæden. Disse krav forventes at træde i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere. Mange virksomheder med færre end 250 ansatte må derfor forventes at blive mødt med krav om øget rapportering i løbet af 2023 eller 2024.

  • Finansielle institutioner
    De finansielle institutioner skal allerede i dag rapportere om omfanget af deres låneportefølje og investeringer i særligt miljøbelastende brancher. Kravet gælder alene udlån til børsnoterede virksomheder og til andre virksomheder med mere end 500 medarbejdere. Kravet koordineres imidlertid med CSRD, jf. foranstående punkt, fra 2024, og forventes derfor i stigende omfang at påvirke behovet for informationer fra mindre virksomheder. Over tid kan det formentlige ligeledes forventes, at det øgede fokus på bæredygtige investeringer vil få afsmittede effekt på vurdering af lån til investeringer i mindre virksomheder.

  • Offentlig administration og midler
    Virksomheder, der modtager offentlige tilskud eller støtte til finansiering skal forvente, at der i fremtiden vil blive stillet krav om at rapportere om bæredygtighed, da det offentlige skal indføre krav om bæredygtighed før de yder tilskud eller subsidier.

  • NGO’er og andre interessenter

Krav om rapportering om bæredygtighed medfører afledte krav

De nye standarder stiller krav om, at virksomhederne skal give en række oplysninger om deres værdikæder. Der vil derfor opstå behov for at mindre virksomheder skal aflevere oplysninger til brug for rapporteringen fra deres leverandører og kunder.

Mange virksomheder fortæller allerede om deres politikker og krav til deres leverandører om at agere samfundsmæssigt ansvarligt. Disse beretninger ligger typisk både på hjemmesiden og indgår i årsrapporten.  Med de nye rapporteringskrav er dette imidlertid ikke længere tilstrækkeligt, da der indføres krav til detaljerede oplysninger om bl.a. forbrug, udledninger, ansættelses- og menneskerettighedsforhold.

Kravene gælder hele værdikæden. Det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at oplyse om leverandørsiden eller kun at oplyse om de umiddelbar kunde og leverandørforhold.

Virksomheder med 250 eller færre medarbejdere skal derfor forvente, at de både vil blive mødt med en række oplysningskrav fra deres umiddelbare kunder og leverandører og fra virksomheder, der ligger længere ude i værdikæden.

Rapportering til virksomheder, der ligger længere ude i værdikæden, vil især være relevant, når virksomhedens produkt er væsentlig for et slutproduktet. Det skal bemærkes, at produktet skal vurderes både på baggrund af den finansielle indvirkning og på baggrund af påvirkningen på miljø, sociale forhold m.v. Et produkt, der har en stor miljøpåvirkning, f.eks. på grund af CO2 udledning, kan således være væsentligt, selv om det kun bidrager med en lille del af den samlede pris på slutproduktet.

Overvejelser om frivillig standard for små og mellemstore virksomheder

Der pågår i øjeblikket overvejer, om det vil være relevant at udarbejde en særskilt standard om rapportering om bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder.

Formålet med en særskilt standard er, at dække behovene for informationer hos andre interessenter, således at virksomhederne udgår at skulle besvare en lang række spørgsmål og spørgeskemaer.

Standarden skal derfor på den ene side være praktisk anvendelig, proportional med aktiviteterne og kompleksiteten samt omkostningseffektiv at anvende, og på den anden side tilstrækkeligt omfattende til at dække interessenternes behov.

Kristian Koktvedgaard

Kristian Koktvedgaard

Fagleder, Moms og Regnskab

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Chefkonsulent

Relateret indhold