Vi rådgiver dig

Taksonomiforordningen

Taksonomien vil formentlig medføre, at virksomhederne fra 2022 vil opleve skærpede krav fra investorer om dokumentation af virksomhedernes klima- og miljøpåvirkning.

Beskrivelse

Med vedtagelsen af den nye EU-taksonomi for bæredygtige investeringer i juli 2020 har man i EU skabt et klassifikationssystem, der definerer, hvornår en investering kan karakteriseres som miljømæssigt bæredygtig. Således kan taksonomien ses som et værktøj, der hjælper investorer til at vurdere, hvorvidt en investering (eller et andet finansielt produkt) er klima- og miljømæssigt forsvarlig. Derved er det håbet, at taksonomien vil være med til at fremme bæredygtige investeringer og bidrage til en klimaneutral økonomi.

Taksonomien vil blive fulgt op med krav til investorer om at oplyse, hvor stor en andel bæredygtige investeringer udgør af deres samlede investeringsportefølje. Som følge heraf vil virksomheder, der er genstand for investeringer, i højere grad skulle kunne redegøre over for investorer ift., hvorvidt virksomhedernes økonomiske aktiviteter kan klassificeres som bæredygtige. Ifølge taksonomien kan en investering defineres som bæredygtig, hvis den biddrager positivt til et eller flere af de opstillede miljømål. Ligeledes skal man som virksomhed kunne dokumentere, at man ikke påvirker nogle af disse miljømål negativt, og at man desuden overholder relevante minimumsstandarder (f.eks. OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv). Taksonomien skal være i anvendelse inden slut 2021 – de første virksomhedsrapporter og investoroplysninger forventes fra start 2022.

Læs mere her.