DI Handel

Q8's nye Ungeministerium engagerer de yngre medarbejdere

Helle Dahlgren Skov er direktør i Q8 for Danmark og Sverige, og hun har særligt Generation Z i tankerne, når hun skal forme virksomhedens fremtid. De unge medarbejdere spiller nemlig en vigtig rolle for dem, men det kommer også med udfordringer.

Raketfilm

Q8 er oprindeligt kendt som en klassisk tankstation, men i dag er målet meget mere end det. Her er det ikke kun din bil, som skal tankes, det er også en energistation for mennesker, og Q8 skal derfor bidrage med flere produkter og services, der opfylder moderne behov. I dag har virksomheden omkring 1.600 medarbejdere i Danmark, hvoraf nogle arbejder på hovedkontoret, mens de fleste er ansat som servicemedarbejdere på de ca. 240 stationer rundt om i landet.

Det nye tiltag skal danne bro mellem generationerne

Helle Dahlgren Skov beskriver, at en central del af Q8's strategi er at sikre en arbejdsplads, hvor kollegerne trives og føler sig værdsatte. Men Q8 har også en væsentlig udfordring i medarbejderstrukturen, hvor generation Z udgør størstedelen af medarbejderskaren.

Udfordringen bliver at holde fast i dem. At skabe loyalitet og bruge deres engagement på den rigtige måde Helle Dahlgren Skov, Direktør i Q8 Danmark og Sverige

Omkring to tredjedele af virksomhedens ansatte er timelønnede salgsassistenter i alderen 18-29 år. Denne generation skifter job hyppigere, og det betyder, at virksomheden må udskifte over halvdelen af deres unge medarbejdere hvert år. Og det koster dyrt i ressourcer til oplæring og rekruttering.

For at adressere disse udfordringer har Q8 oprettet et Ungeministerium, hvor udvalgte unge ansatte agerer som talerør mellem medarbejderne og administrationen. Dette initiativ gavner både virksomheden og de unge, der får værdifuld erfaring og noget at tilføje til deres CV, fortæller Helle Dahlgren Skov.

Økonomisk usikkerhed og behovet for fleksibilitet er også bekymringer blandt de unge medarbejdere. For at imødekomme dette har Q8 introduceret et tillæg i deres lønsystem kaldet AllGravy. Dette system indeholder budgetlægningsmoduler og giver mulighed for at få løn udbetalt umiddelbart efter endt vagt. Det er noget af det, der skaber loyalitet hos medarbejderne, siger direktøren. 

Fastholdelse af talent er afgørende for fremtidsparathed

I DI Handel er talent, og særligt fastholdelsen heraf, et af de seks hovedtemaer i vores Vision2030 for fremtidens handelsvirksomheder. Vi har en vision om, at danske handelsvirksomheder i 2030 har etableret sig som førende destinationer for talentfulde medarbejdere internationalt og på tværs af samfundet. Denne status er opnået som resultatet af en bevidst, strategisk indsats for at skabe attraktive og dynamiske arbejdspladser.

I den sammenhæng er det særligt de yngre generationer, der vil være rift om på arbejdsmarkedet, og som muligvis stiller nogle anderledes krav, end dem vi er vant til. 

Det er netop her, vi ser Q8 som en god inspiration for andre virksomheder. De anerkender vigtigheden af at forstå og lytte til de unges behov, men de agerer også på denne viden og omsætter den til en konkurrencefordel.