Arrangement

Konference om fremtidens psykiatri

Dansk Industri og Lægemiddelindustriforeningen inviterer til en dag, hvor fremtidens psykiatri skal belyses. Vi skal tage en temperaturmåling på hvor psykiatrien er i dag - hvad er udfordringerne, og hvor skal vi lægge fokus.

Dansk Industri (DI) og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) inviterer til konference, hvor der gennem faglige oplæg og politiske diskussioner sættes fokus på, hvordan en kommende 10-års plan for psykiatrien skaber de bedste rammer for at sikre lighed, tidlig indsats og sammenhængende patientforløb for mennesker med psykisk sygdom.

Det bliver en dag fyldt med faglige debatter som skal belyse psykiatriområdet – udfordringerne, mulige løsninger, faglige inputs, fælles målsætning mm. Hør bl.a. SIND, Dansk Psykiatrisk Selskab, Danske Patienter, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, psykiatri- og socialordførere og mange flere diskuterer løsninger for fremtidens psykiatri.

Der vil være mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. 

Program for konference om fremtidens psykiatri

9.00 Velkomst  
Ida Sofie Jensen
, koncernchef i Lif
Henriette Søltoft, vicedirektør i DI

9.05 Aktuel temperaturmåling af psykiatrien
Magnus Heunicke
, sundhedsminister (TBC)

9.10 Status på arbejdet med en tiårig plan for mental sundhed og psykiske lidelser
Helene Bilsted Probst
, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

9.30 To perspektiver på de udfordringer psykiatriplanen skal tage livtag med
Camilla Noelle Rathcke
, formand for Lægeforeningen
Knud Kristensen, formand for SIND

10.00 Pause

10.15 Hvordan sikrer vi, at en 10-års plan for psykiatrien giver et løft?

Kort film om udfordringer ved sen diagnostik
Debat om den tidlige indsats:

 • Lotte Henriksen, socialchef i Aarhus Kommune
 • Camilla Hersom, vicedirektør i Danske Regioner
 • Linda Hardisty Bramsen, børne- og ungdomspsykiater og formand for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab
 • Annette Wandel, vicedirektør Danske Patienter

Kort film om udfordringer ved manglende sammenhæng i patientforløbet

Debat om et sammenhængende patientforløb:

 • Lotte Henriksen, socialchef i Aarhus Kommune
 • Camilla Hersom, vicedirektør i Danske Regioner
 • Gitte Ahle, overlæge og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Mireille Lacroix, privatpraktiserende læge og næstformand i PLO
 • Mads Engholm, landsformand for Bedre Psykiatri

11.15 Ulighed i sundhed – og konsekvenserne for patienter med en psykiatrisk diagnose
Bjørn H. Ebdrup,
overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor, Psykiatrisk Center Glostrup, Dansk Psykiatrisk Selskab

11.30 På vej mod præcisionsmedicin for psykiske sygdomme
Niels Plath
, Vice President Neuroscience, Lundbeck

11.45 Økonomisk gevinst for patient og samfund ved at investere i psykiatrien
Jakob Kjellberg
, professor, cand.scient., m.sc. Health Econ, VIVE

12.05 Politisk debat om udfordringer og prioriteringer i psykiatrien

 • Jane Heitmann, psykiatriordfører og formand for Sundhedsudvalget (Venstre)
 • Camilla Fabricius, socialordfører og næstformand for Sundhedsudvalget (Socialdemokratiet)
 • Stinus Lindgreen, psykiatri og sundhedsordfører (Radikale Venstre))

12.30 Tak for i dag

Moderator Nynne Bjerre Christensen

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

Faglig ansvarlig

Bente Kruckenberg

Bente Kruckenberg

Koordinator

Praktisk ansvarlig