Diversitetsløftet

DI's Diversitetsløfte er udviklet til at hjælpe jer med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling. Diversitetsløftet giver jer værktøjer og viden til at rykke fra gode intentioner til konkret handling.

Tilslut jer Diversitetsløftet
  1. Hjælp til at sætte og nå relevante måltal for jeres virksomhed

  2. Viden og sparring med andre virksomheder, der også arbejder med diversitet, inklusion og ligestilling

  3. Rådgivning og sparring fra DI's eksperter med afsæt i jeres konkrete situation

  4. Relevante værktøjer til at arbejde strategisk med diversitet, inklusion og ligestilling

  5. Aktuelle webinarer og kurser med gennemgang af værktøjer, lovgivning, forskning og nyeste trends

  6. Adgang til branchebenchmark og nyeste analyser

Naja Lind Rasmussen

Naja Lind Rasmussen

Chefkonsulent

Diversitetsløftet

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Konsulent

Diversitetsløftet

Dorthe Monique Olsen

Dorthe Monique Olsen

Konsulent

Kommunikation