Anlægsentreprenørsektionen logo 2023_Mørk lilla_RGB.png

Om Anlægsentreprenørsektionen

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil.

Sektionen vil varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af DI Byggeri fastsatte rammer herfor, herunder at skabe mulighed for, at virksomhederne kan mødes under kollegiale former og udveksle erfaringer.

Torben Liborius

Torben Liborius

Underdirektør, Chef for Dansk Infrastruktur