Kabel- og ledningssektionen logo 2023_Mørk lilla_RGB_50px.png

Om Kabel- og ledningssektionen

Kabel- og ledningssektionen er en sammenslutning af medlemmer i Dansk Infrastuktur og DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kabelarbejde eller andet arbejde med nedlægning og vedligeholdelse af forsyningsledninger.

Kabel- og ledningssektionens væsentligste opgaver er, at varetage medlemmernes specielle interesser på forsyningsområdet og medvirke ved løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne, herunder bl.a. priskurantforhandlinger, voldgiftssager m.m.

Derudover arbejder vi for at yde indflydelse på branchemæssige tiltag og
medvirke til at tilgodese medlemmer med særlige interessefelter ved eventuel oprettelse af interessegrupper. 

Medlemmernes arbejdsområder

Medlemmerne arbejder med vand, fjernvarme, el, naturgas, tele, bredbånd, antenne, afløbsledninger. 

Medarbejders arbejdsmetoder

Medlemmerne arbejder med følgende metoder: Gravning, pløjning, styret boring, underpresning, strømpeforing, rørsprængning, indtræk af og i rør, jordfortrængning, brolægning, belægning, retablering, kabeltrækning, ledningsregistrering, iblæsning. 

Lina Maria Johnsson

Lina Maria Johnsson

Chefkonsulent