Kloaksektionen logo 2023_Mørk lilla_RGB_50px.png

Om Kloaksektionen

Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer i Dansk Infrastruktur og DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed.

Formål

Det er Kloaksektionens formål at varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid, af DI Byggeri, fastsatte rammer herfor, herunder:

 • at samle virksomheder, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed

 • at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet

 • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser – herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet

 • at fremme det kollegiale sammenhold

 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet

Særlige optagelseskrav

Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder de fastsatte betingelser herfor. Til brug for vurderingen heraf, kan bestyrelsen anmode om oplysninger om virksomhedens faglige aktiviteter. Herunder dokumentation for, at virksomheden er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen inden for kloak- og afløbsområdet.

KEO - kloakeftersynsordningen

Din virksomhed kan blive en del af KEO og tilbyde kloakeftersyn til huskøberne, hvis du er autoriseret kloakmester og dine medarbejdere, der udfører kloakeftersynene, har følgende to kurser: TV-inspektionskursus fra AMU eller Byggeriets Kvalitetskontrol samt KEO-kursus fra Byggeriets Kvalitetkontrol. Læs mere om KEO. 

KEO er en parallel til el- og huseftersyn, som giver øget sikkerhed for huskøberne ved at sikre dem mod skjulte mangler og skader på kloakinstallationerne, inden de overtager deres nye hus.

Viden om

Udvalgsarbejde

Kloaksektionen er repræsenteret i en række udvalg, der arbejder for medlemmernes interesser. Her kan du se en liste over sektionens udvalgsrepræsentation og samarbejdsrelationer.

 • Danske Anlægsentreprenører
 • Kloakmestrenes TV-Inspektion
 • Tværfagligt uddannelsesudvalg
 • Struktøruddannelsens uddannelsesudvalg
 • DS-udvalg S-315
 • Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Eksamensudvalg for kloakmesteruddannelsen
 • Brancheudvalget i Det Tekniske Sikkerhedsråd, Sikkerhedsstyrelsen
 • Naturstyrelsen - rottebekæmpelse, klimatilpasning
 • Sikkerhedsstyrelsen - modernisering af autorisationslovgivning
 • Statens Byggeforskningsinstitut - revision af anvisninger

Sikkerhed og sundhed

Hvis du er autoriseret kloakmester og medlem af Kloaksektionen er der en række regler og vejledninger, du skal følge. F.eks. i forhold til arbejdsmiljø og anden gældende lovgivning fra Arbejdstilsynet. Her har vi samlet de væsentligste, så du let kan danne dig et overblik.

 

Hvorfor vælge en autoriseret kloakmester?

Når problemet opstår, og du har akut brug for en kloakmester, kan det muligvis være fristende at vælge den første og den bedste, du støder på. Men vil du gerne undgå at stå i samme situation en anden gang, kan det være en god idé at tænke på kvaliteten af det stykke arbejde, du har behov for at få udført.


Kloakmestrene i Kloaksektionen er alle autoriserede håndværkere. Dermed er de ikke kun kompetente specialister inden for deres felt, men også forpligtet til at leve op til de lovbestemte regler og vejledninger, der gælder for branchen. Samtidig er det arbejde, de udfører, dækket af BygGaranti. Skulle du altså være så uheldig, at der opstår fejl og mangler ved det udførte arbejde, er du dækket af garantien. 

Se BygGaranti.dk hvor stor dækningen er

Uddannelse

At blive autoriseret Kloakmester kræver først og fremmest, at man har en kloakuddannelse (eller – i visse tilfælde – kan dokumentere relevant erhvervserfaring). Uddannelsen består af en både praktisk og teoretisk del, der kan foregå enten via AMU-systemet eller Teknologisk Institut. Overbygningen til mester kræver ligeledes en teoretisk og en praktisk eksamen. Når begge dele er afsluttet, står Sikkerhedsstyrelsen for at udstede Kloakmesterautorisationen.

Kloaksektionen vægter branchens uddannelse højt og følger løbende udviklingen inden for området. Det gør vi, fordi vi ved, at en god, solid grunduddannelse er én af fagets væsentlige byggesten. Derfor tager vi af og til temperaturen på uddannelsesområdet og undersøger, om der er ting, vi kan gøre bedre eller anderledes.

Læs mere om Kloakmesteruddannelsen

Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent