Vejbygningssektionen logo 2023_Mørk lilla_RGB.png

Om Vejbygningssektionen

Vejbygningssektionen er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-, spuns- og vandbygningsarbejder.

Sektionen beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-, spuns- og vandbygningsarbejder og/eller aktiviteter, som har tilknytning hertil eller kan sammenlignes hermed.

Vejbygningssektionen har to regionale grupper. Det er Gruppen Vest for Storebælt og Gruppen Øst for Storebælt.

Herudover har Vejbygningssektionen to faglige arbejdsgrupper, som begge er landsdækkende. Den ene er Gruppen for Fundering og Vandbygning. Den anden er Gruppen for Jernbaneentreprenører.

Formål

Vejbygningssektionen har til formål at:

  • Fremme det kollegiale sammenhold,
  • Varetage medlemmernes fælles erhvervsfaglige interesser overfor myndigheder, institutioner, bygherrer og offentligheden,
  • Ajourføre medlemmernes faglige og teoretiske kunnen ved at holde konferencer og ekskursioner i såvel indland som udland,
  • Sikre og understøtte uddannelse for alle medarbejdere for løbende at højne det faglige niveau.

Årets aktiviteter omfatter for hele sektionen en ekskursion i sommerhalvåret til en destination her i landet eller i udlandet samt generalforsamling og medlemskonference i november.

Herudover holder de to regionale grupper og Gruppen for Fundering og Vandbygning mindst ét møde om året, som ofte indledes med et besøg på en byggeplads. Gruppen for Jernbaneentreprenører mødes to til tre gange om året.

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent

Torben Liborius

Torben Liborius

Underdirektør, Chef for Dansk Infrastruktur