30.03.21 Nyheder

Stepping Stones Preschool passer vores internationale kollegers børn

I en villa på Bernstorffsvej lidt nord for København ligger institutionen Stepping Stones International Preschool, hvor mange internationale ansatte får deres børn passet. En forældregruppe, som ingen interesse har i selv at drive daginstitution i Danmark.

Henrik Theilade Jensen er software-ingeniør og fik ideen til at starte sin egen private internationale institution, fordi han havde kolleger, der hele tiden blev ved med at spørge til, hvor man fandt en international “preschool” i Danmark. I Sverige var der syv dengang i 2006. I Norge 12 og i Hamburg 24.

“På det tidspunkt kom der mange internationale familier til Metroen fra Skotland, Schweitz og Italien, ligesom også Mærsk, Novo og Microsoft fik børnefamilier hertil,” fortæller Henrik Theilade Jensen:

“Vi satte en prøveballon op med en hjemmeside om åbning af en preschool, og det væltede ind med forespørgsler. Så med 40 konkrete forældre og en detaljeret business plan, gik vi i banken og fik lånetilsagn.”

Det blev starten for Stepping Stones Preschool, der slog dørene op til fulde huse i 2007. En populær integreret Reggio Emilia og Montesorri-institution for børn fra hele verden med fokus på nærhed, omsorg og læring gennem leg.

Både danske og internationale familier

“Vores "teachers" er ofte Master uddannede pædagoger fra England, Grækenland, Spanien og Argentina, og forældrene er typisk udlændinge, der arbejder i sundhedsvæsenet, på universiteterne eller i eksempelvis medicinalindustri,” fortæller Henrik Theilade Jensen:

“Men der er også danske forældre, der er ved at gøre sig klar til en udstationering og derfor sender deres børn i en international børnehave, hvor vi taler engelsk.”

Stepping Stones International Preschool er en godkendt privat integreret daginstitution, der bygger på den danske læreplan og topper op med det internationale indhold forældrene forventer. 

Med regeringens plan om at stække de eksisterende private-ejede børnehavers indflydelse og forbyde opstart af nye privat-ejede børnehaver i Danmark, kan det blive meget svært for Stepping Stones forældre-gruppe at finde egnede institutioner til deres børn i fremtiden:

“Vores forældre har ingen mulighed eller interesse i at skulle hæfte solidarisk om et kæmpe lån til en ejendom. Derfor kan en privat institution som vores kun etableres med personligt ejerskab,” siger Henrik Theilade Jensen, der gerne ville udvide med flere institutioner, fordi han elsker at løfte den særlige opgave, det er, at lede et internationalt, pædagogisk personale og rumme de mange forskellige nationaliteter blandt forældrene.

En af de ting, der særligt bekymrer Henrik Theilade Jensen, ved minimumsnormeringsaftalen og den nye form for administration af rammevilkårene for de private børnehaver, der angiveligt er lavet for at undgå, at han som ejerleder trækker profit ud, er huslejen:

For huslejen er høj, der hvor hans institution ligger i Gentofte Kommune, og hvis man efter en vedtagelse af en ny lov vurderer, at den udgift er på bekostning af børnene i hans institution, så ved han ikke, hvad han skal gøre.

Men det er ikke kun et problem for Henrik. Som een af Stepping Stones’ forældre, Louise Barkhuus, der er mor til Bowie og arbejder på IT Universitetet, udtaler:

“Danmark har et reelt problem med at rekruttere internationalt højt kvalificeret arbejdskraft. Jeg arbejder på IT Universitetet, hvor vi er cirka 75% internationalt faculty, og hvor det at børnene kan komme i international børnehave og skole er alfa og omega i flere tilfælde, for at rekruttere internationale forskere. Jeg kender til mere end et tilfælde, hvor topforskere valgte Danmark fra, netop fordi de ikke kunne få en international børnehave.”

“Der findes i dag ingen kommunale tilbud til de tusindvis af internationale ansatte i Storkøbenhavn, hvor det i sagens natur er både svært og dyrt at finde egnet ejendom til formålet,” siger Henrik Theilade Jensen, der derfor er ked af, at hans drømme om flere daginstitutioner kan blive skudt til hjørne med den nye minimumsnormeringsaftale, som vil fjerne muligheden for at skabe privat-ejede institutioner,så man fremover kun tolererer opstart af kollektivt styrede selvejende institutioner.

Det er så ærgerligt, for der er hårdt brug for internationale institutioner som vores i både Aarhus og Odense, hvor handel, software, robot-industrien og de nye hospitaler har brug for at kunne tiltrække internationale talenter, siger Henrik Theilade Jensen, der ikke tvivler på, at lovgivningen kan blive dødsstødet for mange privat-ejede institutioner som Stepping Stones Preschool:

“Hvis der bliver dikteret lavere husleje, så kan vi ikke betale vores lån til hus og legeplads. Så tager banken det og sælger som et hus, der skal ombygges tilbage til privat hus. Det vil resultere i en kæmpe personlig gæld for mig,” siger Henrik Theilade Jensen om sine bekymringer, der ikke mindst også går på, om han kan bevare den høje kvalitet i sit dagtilbud:

“Der står også, at vi skal have samme normering som de kommunale, men vi har 120 % af den planlagte normering. Må vi det?” spørger grundlægger og ejer af Stepping Stones Preschool i Gentofte:

Det er jo sådan, vi har planlagt et koncept, hvor der skal være tid til at tage sig af børn fra over 15 forskellige lande. Og når vi nu har super kvalitet og super tilfredse forældre for den samme udgift per barn som de kommunale, så synes jeg alle er bedst tjent med, at vi ikke underlægges kommunal styring. Ejer, Henrik Theilade Jensen

Borgerforslag: Bevar de private dagtilbud

Private børnehaver og vuggestuer er med til at sikre mangfoldigheden i familiernes valgmuligheder. De tilbyder eksempelvis en særlig pædagogik, fleksibilitet eller geografisk placering, som nogle forældre efterspørger, men som kommunerne ikke kan eller vil imødekomme. Et nyt borgerforslag vil annullere regeringen og støttepartiernes aftale om afvikling af privatejede børnehaver og vuggestuer.

Læs og støt forslaget her

Relateret indhold