Østafrika

Fra DI's kontor i Nairobi driver vi projekter med danske og lokale virksomheder, myndigheder og erhvervsorganisationer i Østafrika. Vores viden og netværk står altid til rådighed for vores medlemmer.

Det laver vi

Fra kontoret i Nairobi støtter DI den private sektor i Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopien og Burundi.

Vi arbejder for at styrke bæredygtig vækst og jobskabelse i regionen ved at trække på danske erfaringer med grøn omstilling og et stærkt arbejdsmarked. 

Vi driver vores projekter i tæt partnerskab med lokale erhvervsorganisationer og samarbejder med danske og lokale virksomheder, myndigheder og NGO'er. 

Vores partnerskaber

Gennem mere end tyve år har vi knyttet tætte bånd til det lokale erhvervsliv og danske virksomheder i regionen for at skabe bæredygtig, økonomisk udvikling, der skaber muligheder - for lokale og danske virksomheder.

Kontoret er muliggjort gennem økonomisk støtte fra DI's strategiske partnerskabsaftale med Danida. 

Som DI-medlem kan du til enhver tid trække på vores viden og netværk i regionen. 

Eksempler på vores arbejde

Publikationer

Udvalgte resultater fra Dansk Industris projekter i udviklings- og vækstlande

Vi arbejder for bæredygtig vækst og grøn omstilling

Sammen med vores lokale partnere stræber vi efter at sikre en retfærdig grøn omstilling med bæredygtig vækst, der giver ordentlige job til alle. Læs blandt andet om udviklingen af en Yoghurt fyldt med vitaminer og mineraler til verdens fattigste eller om den første kvindelige VVS’er i en lille landsby i Kenya.

DI's udviklingsprojekter

I mere end 25 år har DI været en del af danske udviklingsbistandsprojekter for at skabe mere konkurrencedygtige, grønne og mere inkluderende arbejdsmarkeder i udviklings- og vækstlande. Vi bygger på vores erfaringer fra det danske arbejdsmarked og arbejder tæt sammen i partnerskaber med arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer i udviklings- og vækstlande.

Kenya landeprofil

At knytte danske støtte- og handelsinitiativer sammen med nye muligheder for den private sektor.

I Østafrika har vi støttet arbejdsmarkedetspartnere med kapacitetsopbygning i mere end 20 år. Vores engagement er baseret på den opfattelse, at den private sektor spiller en vigtig rolle for at sikre et erhvervsmiljø, der muliggør anstændig jobskabelse og bæredygtig vækst.

Visionen

Læs om, hvordan DI ønsker at fungere som en regional drivkraft for bæredygtig vækst og jobskabelse i Østafrika ved at benytte den danske arbejdsmarkedsmodel og vores erfaring med grøn omstilling.
Klaus Lehn Christensen

Klaus Lehn Christensen

Regional Manager East Africa

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør