Vi rådgiver dig

Fri telefon, computer og internet

Få styr på reglerne om beskatning, hvis virksomheden stiller telefon, computer eller internetforbindelse til rådighed for medarbejderne.

Fri telefon

Får en medarbejder helt eller delvist vederlagsfrit stillet telefon - fastnet, mobil, PDA, smartphone mv. - til rådighed for privat benyttelse af sin arbejdsgiver, beskattes medarbejderen af 3.200 kr. (2024-niveau, 3.100 kr. i 2023).

Ægtefællerabat

Der gives ægtefællerabat, således at det skattepligtige beløb på 3.200 kr. reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når de begge beskattes og opfylder betingelserne for at opnå rabatten.

Rådighed en del af året

Medarbejderen bliver kun beskattet af det antal hele måneder, hvor telefonen har været til rådighed i indkomståret.

Arbejdsmobiltelefoner

Tager medarbejderen en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt mobiltelefon med hjem, er der en formodning for privat rådighed, også hvis den tages med hjem, for at medarbejderen kan udføre sit arbejde.  

For at afkræfte formodningen om privat rådighed, skal der mellem medarbejder og arbejdsgiver være indgået en tro og love-erklæring om, at telefonen er en arbejdstelefon, der kun anvendes erhvervsmæssigt.

Enkeltstående private opkald vil ikke udløse beskatning.

Arbejdsgiveren skal føre en vis kontrol med, at aftalen overholdes.

Lønomlægning

Formodningen om privat rådighed over en telefon kan ikke afkræftes, hvis medarbejderen og arbejdsgiveren indgår en aftale om lønomlægning (lønnedgang), for at medarbejderen får telefonen.

AM-bidragspligtig A-indkomst

Værdien af fri telefon er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst.

Tilskud til telefon

Tilskud til telefon skal uændret medregnes til den skattepligtige indkomst.

Computer

En computer - bærbar eller stationær - med tilbehør, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, beskattes ikke.

Anvender medarbejderen også computeren privat, beskattes dette ikke.

Udelukkende privat anvendelse

Stiller arbejdsgiveren computeren til medarbejderens rådighed udelukkende til privat brug, beskattes medarbejderen af markedslejen for computeren (bagatelgrænsen for mindre personalegoder kan finde anvendelse).

Lønomlægning

Går medarbejderen ned i løn (medarbejder og arbejdsgiver indgår en aftale om lønomlægning) for at få en computer, beskattes medarbejderen af 50 pct. af IT-udstyrets nypris i det eller de indkomstår, computeren er til rådighed.

Internet

En medarbejder beskattes ikke af arbejdsgiverbetalt internetadgang, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk (dvs. adgang hjemmefra til samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen).

Hvis medarbejderen ikke har adgang til arbejdsgiverens netværk, beskattes medarbejderen som af fri telefon (3.200 kr. årligt, 2024-niveau, 3.100 kr. i 2023).

Artikel opdateret den 27.03.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.