Vi rådgiver dig

Personalegoder

Virksomheder kan tilbyde personalegoder til deres medarbejdere. Dette kan ske enten som en del af den samlede lønpakke eller som ekstra goder oveni. I skal være opmærksomme på, at ændringer i medarbejdernes personalegoder kan udgøre væsentlig ændringer af ansættelsesforholdet.

Virksomheder kan vælge at tilbyde deres medarbejdere personalegoder. Personalegoder er en række ikke-kontante goder, som virksomheder kan vælge give deres medarbejdere udover den egentlige løn.

Personalegoder kan være alt fra en årlig julegave, rygestopkurser, fri mobiltelefon til fri avis derhjemme.

Virksomheder kan vælge at bruge personalegoder som en del af den samlede lønpakke eller som et ekstra gode oveni medarbejderes almindelige løn.

Når virksomheder vælger at give sine ansatte personalegoder, skal virksomhederne være opmærksomme på reglerne om skat på området.

Personalegoderne bliver i vid udstrækning sidestillet med løn og skal, hvis de er af en vis værdi, medregnes i medarbejderens personlige indkomst.

Ændringer i medarbejderens personalegoder

Hvis en virksomhed har tildelt en medarbejder et personalegode, som de senere ønsker at trække tilbage eller ændre på, skal virksomheden være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være tale om en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesvilkår.

Hvis der er tale om en væsentlig ændring, skal dette varsles overfor medarbejderen.

Hvis der derimod er tale om en mindre væsentlig ændring, er virksomheden ikke forpligtet til at varsle dette overfor medarbejderen, men det kan alligevel ofte anbefales at varsle mindre ændringer med et passende varsel. En mindre væsentlig ændring vil eksempelvis være ændring af adgangen til at holde kaffepause.

Det vil være en konkret vurdering i forhold til den enkelte medarbejder, om en ændringen af et givent personalegode udgør en væsentlig ændring.

Kompensation for personalegoder ved fritstilling

Virksomheder skal også være opmærksomme på ændringer af tildelte personalegoder i det tilfælde, hvor en medarbejder bliver fritstillet.

Hvis medarbejderen eksempelvis har fået personalegoder i form af firmabil og mobiltelefon, og virksomheden ikke ønsker, at medarbejderen fortsat skal have adgang til dette i fristillingsperioden, skal medarbejderen muligvis kompenseres herfor. Det vil være en konkret vurdering, om et givent personalegode skal kompenseres. Kontakt DI for rådgivning.

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.