Vi rådgiver dig

Personalepleje

Tilskud af forholdsvis begrænset omfang til kaffe-, kantine-, kunst- eller lignende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes ikke hos medarbejderen.

Kantineordning

For så vidt angår kantineordning på arbejdspladsen er der fastsat vejledende satser for, hvor meget medarbejderen selv skal betale per måltid for at undgå beskatning af arbejdsgiverens tilskud.

For et standardmåltid eksklusiv drikkevarer er beløbet 15 kr. og inklusive drikkevarer 20 kr.

Et luksusmåltid beskattes efter konkret vurdering, med mindre egenbetalingen afspejler, at der er tale om et luksusmåltid.

Motionsrum

Gratis benyttelse af motionsrum på arbejdspladsen er skattefrit for medarbejderen, hvis der er tale om almindelig personalepleje af begrænset økonomisk karakter, og det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Derimod er arbejdsgiverens betaling af medarbejderens medlemskab i et motionscenter skattepligtigt for medarbejderen.

Beskatning af aktiviteter i personaleklubber, motionsordninger mv. er omtalt i den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16 om fritid og fornøjelser.

Artikel opdateret den 27.03.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.