Kvalifikationsløn

I et kvalifikationslønsystem kan virksomheden  indgå aftaler med medarbejderen om, at lønnen skal være afhængig af medarbejderens kvalifikationer.

Hvad er et kvalifikationslønsystem?

I et kvalifikationslønsystem aflønnes den enkelte medarbejder i forhold til medarbejerens kompetencer og/eller opnåede og tillærte kvalifikationer. Et kvalifikationslønsystem fastsætter den individuelle løn pr. time eller måned.

Et kvalifikationslønsystem kan medvirke til at forbedre medarbejdernes kompetencer således, at virksomheden på længere sigt vil være bedre rustet til at få løst sine opgaver. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Du kan kontakte Lønstatistik på telefon 3377 1090, hvis du har spørgsmål om løn- og fraværsstatistik, statistik over arbejdsulykker eller jobskifte, eller hvis du har brug for rådgivning i brugen af Netstat.

Vi kan ligeledes kontaktes, hvis du har spørgsmål til personaleomkostninger, indberetning til statistik samt rådgivning om lokale lønreguleringer.

Relateret indhold