Provisionsløn

Provisionsløn er en lønform, der er afhængig af medarbejdernes opnåede resultater som eksempelvis omsætning og dækningsbidrag.

Hvad er provisionsløn?

Provisionsløn er en lønform, der er afhængig af medarbejdernes opnåede resultater som eksempelvis omsætning og dækningsbidrag. Provisionen kan udgøre hele lønnen eller en del af medarbejderens løn.

Provisionsløn aftales typisk for sælgere.

Hvilke regler gælder for provisionslønnede?

Følgende regler regulerer provisionslønnede funktionærer:

Funktionærlovens § 9 - regulerer beregningen af ydelser, som er sikret i Funktionærloven f.eks. godtgørelse for saglig opsigelse. 

Principperne i Handelsagentloven - bestemmelserne i Handelsagentloven gælder, såfremt andet ikke er aftalt. 

Det anbefales, at virksomheden laver entydige aftaler om en funktionærs provisionløn i ansættelsesaftalen. Følgende forhold skal overvejes:

Regulering af forskud

  • Hvilke ordrer, der er provisionsgivende
  • Hvorledes provisionen beregnes
  • Hvornår provisionen forfalder til udbetaling
  • Hvorledes provisionen opgøres i forbindelse med fratræden (Funktionærlovens §17a)
  • Hvornår retten til provision bortfalder

 Virksomheden kan indhente inspiration i Handelsagentloven.

Publikationer

Læs mere om provisionsløn

Hent pjece

Artikel opdateret den 17.03.22

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Du kan kontakte Lønstatistik på telefon 3377 1090, hvis du har spørgsmål om løn- og fraværsstatistik, statistik over arbejdsulykker eller jobskifte, eller hvis du har brug for rådgivning i brugen af Netstat.

Vi kan ligeledes kontaktes, hvis du har spørgsmål til personaleomkostninger, indberetning til statistik samt rådgivning om lokale lønreguleringer.

Relateret indhold