Vi rådgiver dig

EU’s forordning mod skovrydning

Skovrydningsforordningen (EUDR) har til formål at minimere EU’s bidrag til skovrydning og skovforringelse i bestræbelsen på at beskytte de globale skovarealers afgørende rolle for klodens klima og biodiversitet.

Foto: Gettyimages

EU’s ministerråd godkendte i slutningen af juni 2023 en ny EU-forordning, der skal sikre skovrydningsfrie værdikæder. Forordningen stiller skærpede krav til handel med træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, oksekød og gummi samt en række afledte produkter.

Med forordningen må de omfattede produkter kun omsættes på EU’s indre marked eller eksporteres, hvis de:

  • er dokumenteret fri for skovrydning og skovforringelse
  • overholder lovgivningen i producentlandet og
  • er omfattet af en erklæring med eksempelvis præcise geografiske koordinater for de jordområder, hvor varen er produceret.

Forordningen er en integreret del i EU’s ”Grønne Pagt” om fremme af biodiversitet og klima.

Hvem er omfattet og hvornår?

Forordningen gælder fra 30. december 2024 for ikke-SMV’er og mellemstore virksomheder, og for mikro- og små virksomheder pr. 30. juni 2025.

DI's rolle

DI bakker op om, at EU spiller en ledende rolle i den globale kamp mod skovrydning, drivhusgasudledning og tab af biodiversitet og i at sikre ens rammevilkår på tværs af det indre marked. Vi kæmper nationalt og internationalt for proportionalitet i implementeringen og myndighedernes krav til virksomhedernes dokumentation og vejleder løbende vores medlemsvirksomheder.

Er din virksomheds produkter omfattet?

Som virksomhed skal man starte med at undersøge, om virksomhedens produkter er omfattet forordningen. Du kan orientere dig i forordningens bilag 1, hvor man finder alle toldkoder for omfattede produkter. Hvis jeres produkter er omfattet, er det vigtigt at komme i gang med at undersøge jeres værdikæder og kontakte leverandører.

Se Miljøstyrelsens FAQ

Miljøstyrelsen er udpeget som kompetent myndighed i Danmark, og på deres hjemmeside kan I finde meget mere information om forordningen, bl.a. en dansk FAQ som I finder her: Miljøstyrelsens FAQ om forordningen

Se EU-Kommissionens guide

Dyk dybere i de gældende krav med EU-Kommissionens guide

Se Etisk Handel Danmarks casesamling om EUDR

Hos Etisk Handel Danmark kan du finde casestudier og tilhørende infografikker, der belyser forsyningskæder og virkelighedsnære forretningsscenarier, der viser, hvordan overholdelse af EU’s Skovrydningsforordning (EUDR) kan se ud i praksis, både for aktører inden for og uden for EU. Du finder casebanken her: Skovrydning - Etiskhandel

Hvad betyder det nu lige..?

Forvirret over de mange forkortelser? Her finder du en ordbog, som beskriver, hvad forkortelserne betyder.

Gå til ordbogen
Sven Pedersen

Sven Pedersen

Chefkonsulent

Rikke Bekker Henriksen

Rikke Bekker Henriksen

Seniorchefkonsulent

Særligt for medlemmer af DI Fødevarer

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

Særligt for træ- og møbelindustrien (TMI)

Relateret indhold